Ventos regioninis parkas

Svetainės medis
Apie parką
Įkūrimo tikslai
Funkcinis zonavimas
Priskirtos teritorijos
Išskirtinė parko vertė
Istorija
Administracinė informacija
Nuostatai
Planavimo dokumentai
Viešieji pirkimai
Darbo užmokestis
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Finansų ataskatų rinkiniai
Ūkio subjektų priežiūra
Vadovo darbotvarkė
Projektai
Gyvoji Venta
ES Projektai
Projektas „Sudaryti sąlygas žuvų migracijai panaikinant Žerkščių užtvankos liekanas Ventos upėje“
Konkursai
Kiti dokumentai
Padėkos ir nuobaudos
Kraštovaizdžio monitoringo ataskaitos
2015 metų kraštovaizdžio monitoringo ataskaita
Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Lankytojų monitoringas
Jungtinė taryba
Priimti sprendimai dėl buvusių sodybų atkūrimo
Atviri duomenys
Veiklą reglamentuojanti informacija
Ventos regioninio parko apsaugos reglamentas
Ventos regioninio parko tvarkymo planas
Ventos regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planas
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas
Lietuvos Respublikos saugomų teritoijų įstatymas
Lietuvos Respublikos žemės įstatymas
Lietuvos Respublikos miškų įstatymas
Lietuvos Respublikos vandens įstatymas
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymas
Specialios žemės ir miško naudojimo sąlygos
Tyrimai ir analize
Teisės aktų pažeidimai
Teismo sprendimai
Seimo kontrolierių pažymos
Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
Geologija
Papilės Juros periodo atodanga
Jurakalnio griovos atodanga ir atragis
Pagamės geologinė atodanga
Svirkančių atodanga
Raudonskardžio geologinė atodanga
Purvių atodanga
Gumbakių atodanga
Avižlio geomorfologinis atragis
Kaukolynės atragis
Juodasis (Meilės) akmuo
Skleipių akmuo
Akmuo „Velnio pėda“
Šaltiškių molio karjeras
Ventos ežeras
Gamta
Reljefas
Upės
Venta
Virvytė
Avižlys
Uogis
Dabikinė
Augalija
Gyvūnija
Žinduoliai
Paukščiai
Varliagyviai – ropliai
Bestuburiai
Gamtos paveldo objektai
Juodasis (Meilės) akmuo
Papilės juros periodo atodanga
Gumbakių atodanga
Raudonskardžio atodanga
Jurakalnio griovos atodanga ir atragis
Purvių atodanga
Avižlio atragis
Šiurkiškių pušys Sesės
Užpelkių pušis
Užpelkių vinkšna
Šiliškių daugiakamienis uosis
Šiliškių daugiakamienė vinkšna
Papilės Penkiolikamienė liepa
Rudikių ąžuolas
Santeklių pušis
Santeklinės pušis
Skleipių akmuo
Natura 2000
Buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST)
Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST)
Informacija žemės savininkams
Kultūra
Istorija
Istorinės datos
Istorinės atminties vietos
Archeologija
Gyvolių piliakalnis
Papilės I piliakalnis
Papilės II piliaklnis
Rekčių piliakalnis
Pavirvytės – Gudų kapinynas
Papilės kapinynas
Architektūra
Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
Stačiatikių Šv. Sergijaus Radonežiečio cerkvė
Papilės Šv. Juozapo bažnyčia
Viekšnių vandens malūnas
Gudų malūnas
Augustaičių vandens malūnas
Viekšnių miesto urbanistinė dalis
Amatai
Puodininkystė
Kalvystė
Informacija lankytojams
Lankytojų centras
Lankytinos vietos
Viekšniuose ir jų apylinkėse
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
Paminklas Vytautui Didžiajam
Daktaro Antano Biržiškos vardo sveikatos namai
Stačiatikių Šv. Sergijaus Radonežiečio cerkvė
Senosios kapinės
Paminklas Biržiškų šeimai
Viekšnių vandens malūnas
Kabantis tiltas
Juodasis (Meilės) akmuo
Svirkančių atodanga
Pavirvytės dvaras
Skleipių akmuo
Gudų vandens malūnas
Gyvolių piliakalnis
Virvytės ir Ventos santaka
Kaukolinės atragis
Juozo Miltinio tėviškė
Ventos apylinkėse
Purvių geologinė atodanga
Avižlio geomorfologinis atragis
Paminklas Lietuvos partizanams Purvių miške
Šiurkiškių pušys Sesės
Paminklai Lietuvos partizanams Užpelkiuose
Užpelkių pušis
Užpelkių vinkšna
Apžadų kapeliai
Šiaudinės bažnyčia ir varpinė
Papilėje ir jos apylinkėse
Paminklas Simonui Daukantui
Papilės Šv. Juozapo bažnyčia
Papilės I piliakalnis
Jurakalnio geologinė atodanga ir atragis
Papilės Penkiolikamienė liepa
Pašalpos kapinaitės
Papilės II piliakalnis
Papilės juros periodo atodanga
Raudonskardžio geologinė atodanga
Augustaičių vandens malūnas
Papartynės vandens malūnas
Papartynės malūno geologinė atodanga
Rekčių piliakalnis
Rudikių ąžuolas
Jurakalnio apžvalgos bokštas
Akmenės apylinkėse
Viliošių senkapis
Rekreaciniai objektai
Žerkščių pušynas
Santeklių rekreacinė zona
Juodeikių rekreacinė zona
Atokvėpio vietos
Muziejai ir ekspozicijos
Viekšnių pirmosios vaistinės muziejus
Aviacijos pradininko Aleksandro Griškevičiaus muziejus
Profesorių M. V. V. Biržiškų memorialinė ekspozicija
S. Chrisčinavičienės kūrybos darbų galerija „Snieginos giesmė akmenėliui“
Simono Daukanto memorialinis muziejus
Lazdynų Pelėdos memorialinis muziejus
Akmenės krašto muziejus
Pėsčiųjų takai
Jurakalnio geologinis pažintinis takas
Maršrutai, trasos
Vandens turizmo maršrutas Virvytės upe
Apgyvendinimas ir maitinimas
Lankymosi taisyklės
Informacija gyventojams
Projektų derinimo eiliškumas
Pagrindiniai reikalavimai sodybų pastatams
Statant/rekonstruojant/remontuojant pastatus
Teritorijų tvėrimas
Kasant kūdrą
Atliekant kadastrinius matavimus
Statybos natura2000 teritorijoje
Saulės elektrinės
Asmenų aptarnavimas
Paslaugos
Administracinės paslaugos
Direkcijos teikiamos mokamos paslaugos
Edukaciniai užsiėmimai
Parama parkui
Asmens duomenų apsauga
Asmens duomenų apsauga
Korupcijos prevencija
Pranešėjų apsauga. Vidinis kanalas
Nuorodos
Kalendorius
Interreg Latvia - Lietuva (Visit Venta)
Interreg Latvia - Lietuva
Kick-off meeting
The project begins
Baigėsi antras programos periodas
Baigėsi trečiasis projekto LLI-293 „Aplankykite Ventą“ periodas
Įgyvendintas projektas "Aplankykite Ventą"!
ES Projektai
Projektas „Sudaryti sąlygas žuvų migracijai panaikinant Žerkščių užtvankos liekanas Ventos upėje“
Saugomų teritorijų ženklas
Apklausos