Ventos regioninis parkas

Svetainės medis
Apie parką
Įkūrimo tikslai
Funkcinis zonavimas
Priskirtos teritorijos
Išskirtinė parko vertė
Istorija
Geologija
Papilės Juros periodo atodanga
Jurakalnio griovos atodanga ir atragis
Pagamės geologinė atodanga
Svirkančių atodanga
Raudonskardžio geologinė atodanga
Purvių atodanga
Gumbakių atodanga
Avižlio geomorfologinis atragis
Kaukolynės atragis
Juodasis (Meilės) akmuo
Skleipių akmuo
Akmuo „Velnio pėda“
Šaltiškių molio karjeras
Ventos ežeras
Gamta
Reljefas
Upės
Venta
Virvytė
Avižlys
Uogis
Dabikinė
Augalija
Gyvūnija
Žinduoliai
Paukščiai
Varliagyviai – ropliai
Bestuburiai
Gamtos paveldo objektai
Juodasis (Meilės) akmuo
Papilės juros periodo atodanga
Gumbakių atodanga
Raudonskardžio atodanga
Jurakalnio griovos atodanga ir atragis
Purvių atodanga
Avižlio atragis
Šiurkiškių pušys Sesės
Užpelkių pušis
Užpelkių vinkšna
Šiliškių daugiakamienis uosis
Šiliškių daugiakamienė vinkšna
Papilės Penkiolikamienė liepa
Rudikių ąžuolas
Santeklių pušis
Santeklinės pušis
Skleipių akmuo
Natura 2000
Buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST)
Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST)
Kultūra
Istorija
Istorinės datos
Istorinės atminties vietos
Archeologija
Gyvolių piliakalnis
Papilės I piliakalnis
Papilės II piliaklnis
Rekčių piliakalnis
Pavirvytės – Gudų kapinynas
Papilės kapinynas
Architektūra
Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
Stačiatikių Šv. Sergijaus Radonežiečio cerkvė
Papilės Šv. Juozapo bažnyčia
Viekšnių vandens malūnas
Gudų malūnas
Augustaičių vandens malūnas
Viekšnių miesto urbanistinė dalis
Amatai
Puodininkystė
Kalvystė
Informacija lankytojams
Lankytojų centras
Lankytinos vietos
Viekšniuose ir jų apylinkėse
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
Paminklas Vytautui Didžiajam
Daktaro Antano Biržiškos vardo sveikatos namai
Stačiatikių Šv. Sergijaus Radonežiečio cerkvė
Senosios kapinės
Paminklas Biržiškų šeimai
Viekšnių vandens malūnas
Kabantis tiltas
Juodasis (Meilės) akmuo
Svirkančių atodanga
Pavirvytės dvaras
Skleipių akmuo
Gudų vandens malūnas
Gyvolių piliakalnis
Virvytės ir Ventos santaka
Kaukolinės atragis
Juozo Miltinio tėviškė
Ventos apylinkėse
Purvių geologinė atodanga
Avižlio geomorfologinis atragis
Paminklas Lietuvos partizanams Purvių miške
Šiurkiškių pušys Sesės
Paminklai Lietuvos partizanams Užpelkiuose
Užpelkių pušis
Užpelkių vinkšna
Apžadų kapeliai
Šiaudinės bažnyčia ir varpinė
Papilėje ir jos apylinkėse
Paminklas Simonui Daukantui
Papilės Šv. Juozapo bažnyčia
Papilės I piliakalnis
Jurakalnio geologinė atodanga ir atragis
Papilės Penkiolikamienė liepa
Pašalpos kapinaitės
Papilės II piliakalnis
Papilės juros periodo atodanga
Raudonskardžio geologinė atodanga
Augustaičių vandens malūnas
Papartynės vandens malūnas
Papartynės malūno geologinė atodanga
Rekčių piliakalnis
Rudikių ąžuolas
Jurakalnio apžvalgos bokštas
Akmenės apylinkėse
Viliošių senkapis
Rekreaciniai objektai
Žerkščių pušynas
Santeklių rekreacinė zona
Juodeikių rekreacinė zona
Atokvėpio vietos
Muziejai ir ekspozicijos
Viekšnių pirmosios vaistinės muziejus
Aviacijos pradininko Aleksandro Griškevičiaus muziejus
Profesorių M. V. V. Biržiškų memorialinė ekspozicija
S. Chrisčinavičienės kūrybos darbų galerija „Snieginos giesmė akmenėliui“
Simono Daukanto memorialinis muziejus
Lazdynų Pelėdos memorialinis muziejus
Akmenės krašto muziejus
Pėsčiųjų takai
Jurakalnio geologinis pažintinis takas
Mokomasis takas prie Kalupio upelio
Maršrutai, trasos
Vandens turizmo maršrutas Virvytės upe
Apgyvendinimas ir maitinimas
Lankymosi taisyklės
Paslaugos
Mokamos paslaugos
Edukaciniai užsiėmimai