Ventos regioninis parkas

Projektas „Sudaryti sąlygas žuvų migracijai panaikinant Žerkščių užtvankos liekanas Ventos upėje“

Įgyvendinamas projektas „Sudaryti sąlygas žuvų migracijai panaikinant Žerkščių užtvankos liekanas Ventos upėje“

Ventos regioninio parko direkcija įgyvendina projektą Nr. 05.3.1-APVA-V-012-01-0008 „Sudaryti sąlygas žuvų migracijai panaikinant Žerkščių užtvankos liekanas Ventos upėje“. Projektas įgyvendinamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos  5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.1-APVA-V-012  priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas".

Projekto tikslas - pagerinti Ventos upės ekologinę būklę atkarpoje ties Žerkščių kaimu. Pagrindinė saugomų rūšių išsaugojimo problema teritorijoje – dirbtinai atsiradusi riedulių patvanka . Dėl šios patvankos keičiasi upės hidrologinis režimas, kyla vandens lygis, sutrikdoma Ventos upės ekosistema, kaupiasi sąnašos. Tai yra nepalanku BAST saugomoms rūšims – ovaliosioms geldutėms, upinėms nėgėms. Atsiradus patvankoms, upės ruožas uždumblėja, mažėja upės tėkmė, buveinė keičiasi ir pasidaro netinkama gyventi ovaliosioms geldutėms, kadangi jos gyvena švariuose, šaltuose, tekančiuose vandenyse su smėlio ir smulkaus žvyro dugnu, patvankos trukdo žuvų migracijai, kurios yra svarbios ovaliųjų geldučių dauginimuisi ir migracijai. Projekte numatoma riedulius, kurių preliminariais matavimais yra susidarę ~ 30 m³ šalinti iš upės.

Projekto rezultatas. Įgyvendinus projektą bus atkurtas pažeistas Ventos upės ties Žerkščių malūnu hidrologinis režimas, palankios buveinės sąlygos bus sudarytos Europos bendrijos saugomoms rūšims: kartuolei (Rhodus serceus), ovaliajai geldutei (Unio crassus), upinei nėgei (Lamperta fluviatilis), paprastajam kirtikliui (Cobitis taenia).

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia - 2020 m. lapkričio 10 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. rugsėjo 30  d.

Projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 53 322 521 eurų Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų

Projektui „Sudaryti sąlygas žuvų migracijai panaikinant Žerkščių užtvankos liekanas Ventos upėje“ įgyvendinti skirta iki  4.271,30 eur Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų

Projekto vadovas, direktorius – Nerijus Gudmonas, tel. 8-683-21311, el.paštas nerijus.gudmonas@ventosparkas.lt