Ventos regioninis parkas

Istorija

Ventos regioninis parkas buvo įsteigtas 1992 m. rugsėjo 24 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimu.

Pirmasis parko direktorius buvo Rimantas Kažukauskas, vėliau parkui vadovavo Alvydas Adomaitis, Pranas Leonaitis, Apolinaras Nicius, Andrius Almanis.

Ventos regioniniame parke dirbo: Irmantas Jašinskas – vyr. geografas, Darius Triaušys – miško technikas parko reikalams, vyr. biologas, Liucija Bučiuvienė - buhalterė, Antanas Sidabras - darbininkas, Vytautas Žiauga – vyr. biologas, Darius Nicius – vyr. geografas, Ona Vilčinskaitė - kraštotvarkininkė, Artūras Znutas - ekologas, Aurelija Venckutė - kraštotvarkininkė, Violeta Dulinskaitė – specialistė informacijai, Rimantė Plaipė – vyr. finansininkė, Rimantė Kateivienė – vyr. finansininkė, Irena Čekienė - kraštotvarkininkė, Rimantas Kažukauskas - vyr. ekologas, Edmundas Nicius - vyr. specialistas (vyr. ekologas), Raimonda Jautakytė - vyr. finansininkė, Sigita Skerstonienė - darbininkė, Justas Teišerskis - vyr. specialistas (vyr. kraštotvarkininkas), Danutė Kolesovaitė - darbininkė, Andrius Almanis- reindžeris.

 2022 m. liepos 1 dieną Ventos regioninio parko direkcija tapo Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos dalimi.

Dabar Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos Ventos regioninio parko grupėje dirba:  Nerijus Gudmonas - biologinės įvairovės apsaugos skyriaus vyr. specialistas (ekologas), Ramūnas Dulinskis - Ventos RP grupės patarėjas, Aldonis Eselinas - Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyr. specialistas (kraštotvarkininkas),  Edita Šulcaitė - Ventos RP grupės lankytojų centro administratorė, Alma Stankuvienė - darbininkė, Jonas Birontas - meistras.