Ventos regioninis parkas

Vadovo darbotvarkė

10-26 Gamtotvarkos bazės pildymas, Jurakalnio laiptų remonto darbų įvertinimas

10-27 Darbas su dokumentais, Papilės atodangos darbų priėmimas

10-28 Darbas su dokumentais

10-29 Darbas su dokumentais

10-30 Darbas su dokumentais