Ventos regioninis parkas

Lietuvos Respublikos saugomų teritoijų įstatymas