Ventos regioninis parkas

Lazdynų Pelėdos memorialinis muziejus

Keičiantis politinėms santvarkoms, tuštėjant aplinkiniams kaimams, išliko Paragių sodyba. Dvaro čia būta nuo XIX a. pradžios, pastatus supo ūksmingas parkas. Jo šeimininkas Nikodemas Ivanauskas tapė paveikslus, lenkiškiems laikraščiams siuntinėjo prozos kūrinėlių, susirašinėjo su garsiomis to meto rašytojomis Eliza Ožeškova ir Marija Konopnicka, dukterims Sofijai Pšibiliauskienei ir Marijai Lastauskienei daug pasakojo apie kraštą ir sudėtingą šeimos istoriją.

1966 m. birželio 18 d. restauruotame Paragių dvaro gyvenamojo namo pastate atidarytas Lazdynų Pelėdos memorialinis muziejus. Lazdynų Pelėda – unikalus reiškinys lietuvių literatūros istorijoje. Dvi seserys Ivanauskaitės – Sofija Pšibiliauskienė ir Marija Lastauskienė – XIX a. pabaigoje ir XX a. pirmoje pusėje savo prozos kūrinius – apsakymus, apysakas, romanus – pasirašydavo ir leido bendru Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu. Gyvenamojo namo dalyje ir mansardoje eksponuojamos nuotraukos, knygos, dokumentai, nušviečiantys Sofijos Ivanauskaitės – Pšibiliauskienės (1867-1926) ir Marijos Ivanauskaitės – Lastauskienės (1872-1957) gyvenimo ir kūrybos kelią. Muziejuje taip pat eksponuojamos rašytojų tėvo – Nikodemo Ivanausko (1839-1932) – tapytojo, profesionalaus dailininko paveikslų fotokopijos.

Kambariuose ir mansardoje yra išlikę ir restauruoti autentiški baldai, klėtelėje sukaupta senovinių buities rakandų.

Parko gilumoje prie vandens telkinio yra veikianti senovinė dūminė pirtelė, pastatyta 1927 metais.

Gyvenamąjį namą supa 3,4 ha senas, dar N.Ivanausko tėvų sodintas parkas, o alyvų ir jazminų krūmų apsuptyje stovi akmeninis stalas, prie kurio Sofija ir Marija rašė, svajojo. Parkas lankytojus pasitinka ir išlydi savo ramybe, paukščių įvairiausiomis trelėmis.

Muziejuje vyksta edukaciniai užsiėmimai įvairių klasių moksleiviams garsiai skaitant Lazdynų Pelėdos kūrybą. Kasmet vyksta kūrybinės etnografinės, meninės stovyklos, minimi rašytojų gimtadieniai.

Gausiausią būrį lankytojų sukviečia kasmet trečiasis rugpjūčio savaitgalis. Tada vyksta švento Roko atlaidai Šiaudinės bažnyčioje. Šioje bažnyčioje virš didžiojo altoriaus kabo N.Ivanausko tapytas paveikslas „Marija Sopulingoji“. Prieš atlaidus ir po atlaidų Paragių dvare rašytojų gimtinėje vyksta tradicinė tarptautinė klojimo teatrų krivūlė.

Prie akmeninio stalo vyksta poezijos ir muzikos vakarai.

Muziejuje rengiamos konferencijos meno ir literatūros temomis, rengiamos parodos.

Muziejus gausiai lankomas ekskursijų ir pavienių lankytojų, turistų.

Kontaktai

Muziejaus vadovė Sandra Sakalauskienė

Adresas: Paragių kaimas, LT-85283, Papilės seniūnija, Akmenės r. sav.

Mob. 8 659 80747

El. p. lazdynupeledosmuziejus@gmail.com

Tinklapis: https://www.facebook.com/paragiudvaras/

Darbo laikas:

Antradieniais - Penktadieniais  9.00 - 18.00
Šeštadieniais 9.00 - 17.00

Dėl muziejaus lankymo kitu laiku iš anksto tartis telefonu.

 

Lazdynų Pelėdos memorialinis muziejus: