Ventos regioninis parkas

S. Chrisčinavičienės kūrybos darbų galerija „Snieginos giesmė akmenėliui“

Savo paveikslus ir kitus meninius kūrinius menininkė nuo 1999 m. liepos 17 d. eksponuoja Viekšniuose, Vytauto g. 43 savo namuose įkurtoje galerijoje „Snieginos giesmė akmenėliui". Lankytojai priimami kiekvieną dieną nuo 8:00 val. iki 20:00 val. S. Chriščinavičienės paveikslų galeriją gausiai lanko ne tik lietuviai, bet ir svečiai, atvykę iš įvairių pasaulio šalių:

S. Chriščinavičienė iš Lietuvos ir kitų pasaulio šalių žemės turtų susirinko 40 žemės spalvų paletę ir sukūrė tapybos žeme techniką. Iš viso yra sukūrusi apie 500 paveikslų. Taip pat yra išleidusi tris savo poezijos rinkinius – „Eilės, išbirusios iš smėlio" (2005 m.), „Šimtmečių sandūroje" (2007 m.) ir „Iš gyvenimo siūlų" (2012 m.).

Apdovanota Akmenės, Mažeikių rajono, Telšių apskrities valdžios institucijų, Lietuvos žemės ūkio universiteto, Prancūzijos kultūros ministerijos muziejų direkcijos, Lietuvos tautodailininkų sąjungos padėkos raštais. 2011 m. kovo 9 d. Sniegina Chriščinavičienė buvo apdovanota Marijos Pečkauskaitės – Šatrijos Raganos premija už rašytojos vardo puoselėjimą, švietėjiškos, kultūrinės ir labdaringos veiklos tęsimą. 

 

S. Chrisčinavičienės kūrybos darbų galerija „Snieginos giesmė akmenėliui“: