Ventos regioninis parkas

Aviacijos pradininko Aleksandro Griškevičiaus muziejus

Vienas iš populiariausių ir dažniau lankomų vietų Viekšniuose – aviatoriaus Aleksandro Griškevičiaus memorialinis muziejus, 1981 m. įsteigtas name, kuriame šio įdomaus žmogaus gyventa XIX amžiaus viduryje.

Aleksandras Griškevičius laikomas Lietuvos aviacijos pradininku. Jis gimė 1809 m. Kėdainių krašte, Krakių apylinkėse. Nuskurdusių bajorų vaikas vis dėlto įgijo gerą išsilavinimą, mokėjo ne tik lietuvių, lenkų, rusų, bet ir keletą Vakarų Europos kalbų. Dirbo raštininku teismuose ir kitose valdiškose įstaigose, o laisvu laiku atsidėdavo skraidymo teorijos ir filosofijos studijoms, projektavo ir, sakoma, pats konstravo skraidymo aparatus. Vieną savo projektą aprašė 1851 m. išleistoje knygelėje „Žemaičio garlėkys“. Tai turėjo būti garo mašinos su propeleriu varomas aerostatas su horizontaliais sparnais. Sakoma, jog didelių nemalonumų A. Griškevičius patyrė po vieno nepavykusio bandymo. Garlėkio kritimas išgąsdino arklius, kurie traukė gubernatoriaus karietą.

Aviatorius A. Griškevičius yra žinomas ir kaip filosofas, palikęs studiją „Gamtos tikrovė arba matematinės išvados apie dievybę, sielą ir tikėjimo paslaptis trumpais, populiariais pašnekesiais“. Carinė valdžia dėl neva religijai nepalankių teiginių autoriui buvo iškėlusi bylą, gal dėl to A. Griškevičius neteko valdiško darbo. Apsigyvenęs žmonos tėviškėje, Viekšniuose, jis vėl gilinosi į galinčius savaime skristi aparatus. Mirė A. Griškevičius 1863 m. vasario 24 d. Sakoma, kad dievobaimingos kaimynės nedelsdamos sunaikino namie buvusius aviatoriaus raštus.

A. Griškevičiaus amžinojo poilsio vietoje, senosiose Viekšnių kapinėse 1980 m. pastatytas architektės I. Barauskaitės suprojektuotas antkapinis paminklas, o 1981 m. restauruotame pastate, kur aviatoriaus gyventa, pedagogo A. Gedvilo ir kitų kraštotyrininkų pastangomis atidarytas memorialinis muziejus. Jame eksponuojamas A. Griškevičiaus suprojektuoto ir aprašyto skraidymo aparato „garlėkio“ maketas, aviatoriui skirti meno kūriniai, žiniasklaidos publikacijos, informacinė medžiaga apie aviacijos raidą Lietuvoje ir Viekšnių krašte, taip pat lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gyvenimą atskleidžiančios fotonuotraukos, paveikslai, knygos, filatelijos kolekcija. Ilgainiui šią ekspoziciją papildė muziejaus kūrėjų (mokytojas Algirdas Gedvilas ir kraštotyrininkė medikė Apolonija Sriubaitė) sukauptų XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios Viekšnių krašto buities rakandų ir daiktų rinkinys, saugoma kraštotyrininkės Amelijos Urbienės surinkta ir apibendrinta medžiaga apie Viekšnių krašto žmonių papročius, kalbą, amatus, taip pat galima pasigrožėti Juozo Rušino ir kitų šio krašto tautodailininkų kūrybos paveldui.

Kontaktai:

Adresas: Akmenės g. 10, LT-89490, Viekšniai, Mažeikių rajonas.

Darbo laikas:

pirmadienis-penktadienis 9-17 val.

šeštadienis 9-16 val.

 

Aviacijos pradininko Aleksandro Griškevičiaus muziejus: