Ventos regioninis parkas

Viekšnių pirmosios vaistinės muziejus

Pačiame Viekšnių miesto centre, buvusios aikštės kampe, baltomis langinėmis kviečia užsukti senoji Viekšnių vaistinė. Manoma, kad tai seniausias Viekšnių pastatas, statytas XVIII a. Tačiau kaip išsilaikęs. 1859 m. turgavietės kampe provizorius iš Telšių Fiodoras Geldneris (vėliau – Theodor(as) von Göldner(is)) už 1200 sidabrinių rublių įsigijo XVIII amžiuje rabino Abbe Joffes pastatytą namą. Fiodoras pusę nupirkto namo pavertė vaistine, o prie likusios dalies pristatė du kambarius, skirtus šeimos gyvenimui. Jis taip pat padidino langus, prieš vaistinę pasodino liepas, alyvų krūmus, atitvėrė darželius, o prie išėjimo iš vaistinės pristatė įstiklintas gonkas. Taip 1860 metais liepos 17 d. (pagal seną kalendorių 30 d.) Viekšniuose buvo atidaryta vaistinė. Viekšniškė farmacijos įstaiga buvo seniausia šiaurės Žemaitijoje po Palangos ir Telšių vaistinių.

Už pagalbą 1863 m. sukilėliams ir vaišes jų būriui caro valdžios ištremtas vaistinės savininkas T. fon Geldneris grįžo paliegęs ir netrukus, 1870 m. mirė. Jo šeimos nariai (vaistinės paveldėtojos) nebuvo farmacijos specialistės, todėl vaistinę valdė samdydamos farmacininkus. Pašlijus paveldėtojų materialinei būklei, Viekšnių vaistinė už skolas buvo išstatyta varžytinėms.

Vaistinę 1883 m. iš varžytinių už 5000 sidabrinių rublių įsigijo Žagarės klebonas K. Aleksandravičius ir perdavė savo augintam ir mokytam sūnėnui, Maskvos universitete farmacijos studijas baigusiam ir chemiko D. Medeljelevo paskaitų klaususiam Vincui Aleksandravičiui. K. Aleksandravičius sūnėnui prisakė kasmet skirti po 300 rublių kurio nors neturtingo giminaičio auklėjimui, neparduoti vaistinės, o kada nors tokiomis pačiomis sąlygomis ją perduoti įpėdiniui. Apleistą vaistinę V. Aleksandravičius per 42 metus pavertė pavyzdinga įstaiga.

1925 m. vaistinę perėmė provizoriaus sūnus Juozas Aleksandravičius. Jis kaip ir tėvas pelnė didelę visuomenės pagarbą, bene vienintelis šiuose kraštuose savininkas, sovietinei valdžiai nacionalizavus vaistinę (1940 m.), paliktas joje dirbti bei paskirtas dirbti vedėju. 1960 m. jo dėka buvo įkurta senų farmacijos reikmenų ekspoziciją, skirta vaistinės 100-mečiui paminėti. Jis čia pradirbo keturis dešimtmečius.

1980 m. dėl avarinio pastato stovio vaistinė perkeliama į kitas patalpas, o 1987 m. pastatą perdavus Kultūros ministerijai, gaunamas leidimas restauruoti vaistinę ir įsteigti muziejų. 1991 m. pradedami restauracijos darbai, o 1995 m. senoji vaistinė vėl atveria duris klientams, o kartu ir muziejaus lankytojams, kurie čia gali susipažinti su įrengtu XIX a. pabaigos inteligento butu bei senaisiais farmacijos reikmenimis. Vėliau atkuriamas ir vaistinės vaistažolių sodas.

Kontaktai:

Adresas: Tilto g. 3, LT-89492, Viekšniai, Mažeikių rajonas.

Tel. (8 ~ 443) 37 420.

Vedėja – Danutė Končienė.

Darbo laikas:

antradieniais – penktadieniais 9–17 val.

šeštadieniais 9–15.45 val.

 

Viekšnių pirmosios vaistinės muziejus: