Ventos regioninis parkas

Lankytinos vietos Papilėje ir jos apylinkėse

Jurakalnio geologinė atodanga ir atragis

Ventos regioninio parko svarbiausios gamtinės vertybės yra susijusios su Ventos upės slėniu. Tai – jame esančios atodangos, griovos bei raguvos, eroziniai atragiai, upės erozijos sukurta reljefo įvairovė. Ventos regioninis parkas yra turtingas kultūriniu ir istoriniu paveldu, tačiau pačios svarbiausios Ventos regioninio parko vertybės – tai unikalios juros periodo uolienų atodangos.

Jurakalnio griovos atodanga ir atragis

Jurakalnio atragis – tai tipiška linijinės erozijos suformuota reljefo forma. Čia akivaizdžiai matomas linijinės erozijos procesas ir jo padariniai – pats erozinis atragis, raguvos bei griovos, kuriose randasi ir trykšta šaltiniai. Geologiškai vertingiausia – tai juros periodo uolienų atodangos, dėl intensyvios erozijos natūraliai prieinamos tyrimams. Nuo apžvalgos bokštelio atsiveria puikus vaizdas į Ventos slėnį, jo terasas.

Šią atodangą dabar lengviausia tyrinėti. Statūs griovos šlaitai nuolat griūva, nesuspėja apaugti augmenija, kuri juos sutvirtintų. Todėl griovos kairiajame šlaite lengviausia pasiekti Juros geologinio periodo sluoksnius. Juose surandama daug amonitų fauna.

2012 metais Akmenės rajono savivaldybės pagal Ventos regioninio parko direkcijos parengtą techninį projektą čia įrengė Jurakalnio geologinį – pažintinį taką.

Dar 1936 m. užrašyta sakmė apie urvą, buvusį prie Jurakalnio, kokių 4 metrų gylio ir po 3 metrus ilgio bei pločio. Urvas kadaise buvęs grįstas lentomis, netoliese stovėjusi Šv. Jono koplytėlė. Ir ten vaidendavęsi: pasirodydavęs nepažįstamas žmogus, kojas apsivyniojęs baltais autais. Greičiausiai, tas urvas atsirado, XIX amžiuje rusų geologams ieškojus šioje vietoje akmens anglies. Paieškos buvusios nesėkmingos, tačiau urvas liko.

Jurakalnio geologinė atodanga ir atragis: