Ventos regioninis parkas

Lankytinos vietos Papilėje ir jos apylinkėse

Papilės I piliakalnis

Papilė yra viena seniausių šiaurės vakarų Lietuvos gyvenamųjų vietovių. Pats Papilės vardas nurodo, kad ji įsikūrė palei pilis, kurios buvo ant piliakalnių.

I Papilės piliakalnis yra Papilėje, Ventos kairiajame krante, jos santakoje su bevardžiu upeliuku. Aikštelė beveik keturkampė, pailga Š – P kryptimi, 55x25 m dydžio. Paaikštelės krašte supiltas 5,5 aukščio, 20 m pločio, 28 m ilgio pylimas, kurio 9,5 m aukščio išorinis šlaitas leidžiasi į 24 m pločio, 2,5 m gylio griovį. Šlaitai statūs, rytuose nuo Ventos – 20 m, vakaruose nuo upelio – iki 15 m aukščio. Aikštelėje ir griovyje yra dar XIX a. įrengtos kapinės, kurių kapai sunaikino čia buvusį kultūrinį sluoksnį, apardė pylimą. Piliakalnyje įrengtose kapinėse 1864 m. buvo palaidotas Lietuvos istorikas ir rašytojas Simonas Daukantas.

Piliakalnyje yra stovėjusi Papilės pilis, kurios apylinkes kryžiuočiai puolė 1339 ir 1359 m. Manoma, kad piliakalnis tarnavo nuo mūsų eros I tūkstantmečio antrosios pusės iki XIV amžiaus.

Į šiaurę ir vakarus yra buvusi papilio gyvenvietė, 1986, 1998 ir 2000 m tyrinėta archeologų.

2012 m. Papilėje įrengtas Jurakalnio geologinis pažintinis takas, kuris eina per šį piliakalnį.

 

Papilės I piliakalnis: