Ventos regioninis parkas

Lankytinos vietos Viekšniuose ir jų apylinkėse

Daktaro Antano Biržiškos vardo sveikatos namai

Biržiškos sveikatos namai yra įsikūrę Viekšnių miestelyje, 3 aukštų, 1939 metų statybos pastate. Gydytojas Antanas Biržiška (1855-1922), baigęs 1880 m. Maskvos universitetą, apsigyveno Viekšniuose ir iki mirties gydė miestelio ir plačių apylinkių žmones.

1937 m. gegužės 17 d. Mykolas Biržiška, Antano sūnus, parašė Viekšnių valsčiaus Viršaičiui pareiškimą, kuriame išreiškė norą Viekšniuose pastatyti “mūrinius sveikatos namus, jei valsčius tam reikalui paskirs tinkamą žemės sklypą”, ir taip išreikšti meilę ir pagarbą savo tėvui, ilgus metus dirbusiam Viekšniuose ir gydžiusiam apylinkės žmones. “Namams pastatyti skiriu visus turimus pinigus ( per 30 tūkstančių litų)…”

Pareiškime nurodytos sąlygos ir pageidavimai: “Pastatyti (namai – aut. past.) mano tuoj bus atiduoti Viekšnių valsčiaus pilnon ir amžinon nuosavybėn, bet sąlygom ir vienu pageidavimu:

1) kad tas Viekšnių sveikatos centras būtų “daktaro Biržiškos vardo” vadinamas,

2) kad valsčiui kada panorėjus namus apversti kitam tikslui, tam turėtų būti gautas mano ar mano įpėdinių sutikimas,

3) jei pripažintų tai tinkant ir su tuo sutiktų, kad prie tų namų pastatytų gražų kryžių ir jį tvarkoje užlaikytų. Jokių kitų teisių namams ar įstaigai sau nepasilieku”…

Šiuo metu pastatas nuosavybes teise priklauso Mažeikių rajono savivaldybei. Pastatas pagal panaudos sutartį perduotas VšĮ Dr. A. Biržiškos sveikatos namams, įstaigos įstatuose nurodytai veiklai vykdyti ir užtikrinti.

 

Daktaro Antano Biržiškos vardo sveikatos namai: