Ventos regioninis parkas

Papilės kapinynas

Ventos dešiniajame krante, prieš Papilės I piliakalnį esančiame dideliame upės slėnyje nuo seno yra nemažas kapinynas (1,5 ha). Jis apardytas dar XIX a., kasant statyboms žvyrą. Šiame kapinyne buvo laidojama nuo VII iki XIII amžių. Iš viso Papilės kapinyne rasta apie pusantro šimto archeologinių dirbinių, būdingų žiemgaliams – geležinių įmovinių kirvukų, peilių, ylų, iš ginklų – keli geležiniai įmoviniai ir įtveriamieji iečių antgaliai, vyriškų ir moteriškų papuošalų. Tačiau mažiau nei pusė jų surinkta tyrinėjimo metu, o kiti – atsitiktinai. Visi radiniai dabar saugomi „Aušros“ muziejuje. Daug atsitiktinių radinių pateko į įvairius muziejus Varšuvoje, Vilniuje, Kaune, Telšiuose, dalis jų yra Papilės mokyklos muziejuje.

Kai kurie senkapio radiniai liudija jau anuomet egzistavusius prekybinius ryšius. Viename kape rasti 24 sveiki ir daug sutrupėjusių sraigių kriauklelių, kurių vėriniais moterys puošdavo kaklą. Tokių kriauklelių, anot mokslininkų, randama Indijos vandenyne. Jomis prekiauta Indijoje ir Persijoje X - XIII amžiais. Viename kape aptiktas bronzinis pakabutis, vaizduojantis žirgą. Vienas vertingiausių radinių – trumpas platus metalinis VII amžiaus kalavijas.