Ventos regioninis parkas

Papilės II piliaklnis

II Papilės piliakalnis, dar vadinamas Pašalpos kalnu, stovi Papilėje, Ventos dešiniajame krante, jos santakoje su kadaise čia tekėjusiu bevardžiu upeliu ir primena natūralų Ventos kranto kyšulį suardytu V galu, nutolęs 1 km į rytus nuo pirmojo piliakalnio. Išlikusi piliakalnio dalis yra suardyta, joje sunku įžiūrėti piliakalnio požymius, bet žinoma, kad jo viršūnėje buvusi aikštelė, o rytų pusėje priešpilio aikštelė. Nei piliakalnyje, nei jo aplinkoje kultūrinio sluoksnio neaptikta.

P. Višinskis mini, kad II piliakalnis buvęs tokio pat dydžio kaip I piliakalnis, tik iš jo XIX a. buvo vežamas žvyras, kasami bulviarūsiai, rasta daug metalinių daiktų.

Piliakalnio chronologija neaiški.