Ventos regioninis parkas

Istorinės atminties vietos

  • Simano Daukanto memorialinis muziejus Papilėje. Šiame name istorikas, rašytojas, lietuvių tautinės savigarbos žadintojas praleido savo paskutinius gyvenimo metus (1861-1864);
  • Juozo Miltinio tėviškė. Čia gyveno režisierius Juozas Miltinis. Jo tėviškėje pastatytas koplytstulpis, informacinė lenta, pasodinta ąžuoliukų (Ramoniškės k.);
  • Partizano J. Šiušos ir jį globojusios B. Deniušienės žūties vieta (Užpelkių k.);
  • Partizanų žūties vieta Purvių miške;
  • Aviatoriaus Aleksandro Griškevičiaus muziejinis namas Viekšniuose;
  • Viekšnių senoji vaistinė – muziejus;
  • Biržiškų šeimos namas Viekšniuose.