Ventos regioninis parkas

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST)

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos Ventos regioninio parko grupei paskirta 12 Buveinių apsaugai svarbių teritorijų (BAST).

BAST „Ventos upė“, kodas – LTAKM0002. Teritorijos plotas – 177,64 ha. Šioje vietovėje aptinkamos ir saugomos Europos Bendrijos svarbos vertybės: kirtiklis (Cobitis taenia), kartuolė (Rhodeus sericeus amarus), ūdra (Lutra lutra), upinė nėgė (Lampetra fluviatilis), ovalioji geldutė (Unio crassus). BAST plotas Akmenės r. sav. – 115,59 ha, Mažeikių r. sav. – 56,32 ha, Šiaulių r. sav. – 5,73 ha.

BAST „Ventos upės slėnis aukščiau Papilės“. Teritorijos plotas – 72,63 ha. Saugomos europinės svarbos vertybės – Stepinės pievos (6210), Eutrofiniai aukštieji žolynai (6430), Aliuvinės pievos (6450), Šienaujamos mezofitų pievos (6510), Griovų ir šlaitų miškai (9180), Paupių guobynai (91F0). BAST plotas Akmenės r. sav. – 34,21 ha, Šiaulių r. sav. – 38,42 ha.

BAST „Ventos upės slėnis aukščiau Ventos“. Teritorijos plotas – 12,51 ha. Saugomos europinės svarbos vertybės – Stepinės pievos (6210), Eutrofiniai aukštieji žolynai (6430), Aliuvinės pievos (6450), Šienaujamos mezofitų pievos (6510), Griovų ir šlaitų miškai (9180). Visa BAST yra Akmenės r. sav.

BAST „Ventos upės slėnis žemiau Papilės“. Teritorijos plotas – 78,19 ha. Saugomos europinės svarbos vertybės – Stepinės pievos (6210), Eutrofiniai aukštieji žolynai (6430), Aliuvinės pievos (6450), Šienaujamos mezofitų pievos (6510), Silikatinių uolienų atodangos (8220), Griovų ir šlaitų miškai (9180). Visa BAST yra Akmenės r. sav.

BAST „Višetės upė“. Teritorijos plotas – 1,59 ha. Saugomos europinės svarbos vertybė – paprastasis kūjagalvis (Cottus gobio). Visa BAST yra Mažeikių r. sav.

BAST „Šerkšnės upė“. Teritorijos plotas – 229,89 ha. Saugomos europinės svarbos vertybės – paprastasis kūjagalvis (Cottus gobio), ūdra (Lutra lutra). Visa BAST yra Mažeikių r. sav.

BAST „Gumbakių atodanga“ teritorijos plotas – 0,64 ha. Saugomos europinės svarbos vertybės – Silikatinių uolienų atodangos (8220). Visa BAST yra Akmenės r. sav.

BAST „Purvių kaimo apylinkės“. Teritorijos plotas – 148,60 ha. Saugomos europinės svarbos vertybės – Melvenynai (6410), Aliuvinės pievos (6450), Šienaujamos mezofitų pievos (6510), Vakarų taiga (9010), Žolių turtingi eglynai (9050). BAST plotas Akmenės r. sav. – 113,06 ha, BAST plotas Mažeikių r. sav. – 35,54 ha.

BAST „Purvių miškas“. Teritorijos plotas – 121,32 ha. Saugomos europinės svarbos vertybės – Vakarų taiga (9010). BAST plotas Akmenės r. sav. – 53,78 ha, BAST plotas Mažeikių r. sav. – 67,54ha.

BAST „Užpelkių pievos“. Teritorijos plotas – 47,26 ha. Saugomos europinės svarbos vertybės – Miškapievės (6530), Stepinės pievos (6210), Aliuvinės pievos (6450), Šienaujamos mezofitų pievos (6510). Visa BAST yra Akmenės r. sav.

BAST „Dautarų miškas“. Teritorijos plotas – 177,79 ha. Saugomos europinės svarbos vertybės – Pelkėti lapuočių miškai (9080), Pelkiniai miškai (91D0). BAST plotas Mažeikių r. sav. – 177,72 ha, Skuodo r. sav. – 0,07 ha.

BAST „Svirkančių atodanga“. Teritorijos plotas – 0,15 ha. Saugomos europinės svarbos vertybės – Silikatinių uolienų atodangos (8220. Visa BAST yra Mažeikių r. sav.