Ventos regioninis parkas

Šiliškių daugiakamienė vinkšna

Valstybės saugomas botaninis gamtos paveldo objektas Šiliškių daugiakamienė vinkšna

Tiksli rūšis: Paprastoji vinkšna (Ulmus laevis Pall.)

Kamieno apimtis 1.3 m aukštyje: 5,55 m (pirmas kamienas – 0,50 m, antras – 1,24 m, trečias – 0,52 m, ketvirtas – 0,50 m, penktas – 0,81 m, šeštas – 0,70 m, septintas – 1,07 m, aštuntas ir devintas kartu (suaugę iki 2 merų aukščio) – 2,15 m, dešimtas – 1,52 m, vienuoliktas – 0,93 m, dvyliktas – 1,43 m, tryliktas – 1,24 m, keturioliktas – 0,42 m, penkioliktas – 0,34 m).

Aukštis: 21,5 m

Lajos aukštis: 18,5 m, plotis: 15 m, forma: skėtiška, netaisyklinga, projekcijos plotas: 180 m2

Kiti ypatumai: Šiliškių daugiakamienė vinkšna – penkiolikos kamienų, įspūdingas, gamtinės brandos dar nepasiekęs medis, kamienai iš bendro pagrindo išsiskiria 0,7 metro aukštyje, 2, 3 ir 4 kamienai išaugę iš bendro kamieno, vėl susijungia (0,5 m atkarpoje) į vieną kamieną 1,80 m aukštyje, 8 ir 9 kamienai suaugę į vieną iki 2,0 m aukščio. Daugiakamienis medis savo įspūdinga forma ir labai plačia bei žema bendra laja, yra vienas iš įdomesnių parko lankytinų gamtinių objektų. Vinkšna yra už dešimties metrų nuo Šiliškių daugiakamienio uosio. Uosio ir vinkšnos lajos susiliečia ir šiaurės – pietų kryptimi sudaro bendrą lają.

Amžius: ~ 80 metų, nustatyta apžiūrėjus vizualiai, pagal išorinius medžio požymius

Vietovė: Mezo reljefas, lygus, Apatinė Ventos upės slėnio terasa. Objektas yra 20 metrų į šiaurę nuo dešiniojo Ventos upės kranto ir apie 50 metrų į pietus nuo Ventos miesto Šiliškių kolektyvinių sodų, bei už 350 metrų į vakarus nuo krašto kelio Kuršėnai – Mažeikiai.

Vieta: Šiaulių apskritis, Akmenės rajono savivaldybė, Papilės seniūnija, Šiliškių kaimas; Ventos upės dešinysis krantas, Ventos kraštovaizdžio draustinis. Koordinatės: X 422090; Y6225938 (LKS).