Ventos regioninis parkas

Avižlio atragis

Valstybės saugomas geomorfologinis gamtos paveldo objektas Avižlio atragis.

Atragio aukštis: 10 m

Atragio ilgis: 112 m

Atragio plotis: 25 m

Plotas: 0,17 ha

Atragis – tai maždaug 112 metrų ilgio ketera, su stačiai šlaitais, užsibaigianti stačia atodanga, pačioje abiejų upių santakoje. Atragio šlaitas besileidžiantis Ventos pusėn yra kiek statesnis nei esantis Avižlio pusėje. Šlaito polinkis atitinkamai siekia 42° ir 33 laipsnius.

Atragio aukštis ties atodanga yra 4 m, o toliau atragis palaipsniui aukštėdamas pasiekia 10 m aukštį. Preliminarūs atodangos tyrimai parodė, kad ši forma gali būti ledyno sustumta pylimo formos raukšlė (glaciotektoninė deformacija), kurią iš abiejų pusių nuskalavo upių vandenys. Atodangoje matyti ledyno deformuoti aleurito ir smėlio sluoksniai, greičiausiai susikloję dideliame ežere, tyvuliavusiame Ventos regioninio parko apylinkėse prieš 50-70 tūkstančių metų, kada Lietuvoje vyravo miškatundrė.

Amžius: 50 – 70 tūkstančių metų (geologiniai tyrimai).

Unikalumas: Išskirtinė geomorfologinė forma.

Vieta: Akmenės r. sav. Ventos sen., Mažeikių miškų urėdijos Kairiškių g-jos (597 kv., 12, 13 skl.) teritorija, Purvių k., Ventos regioninis parkas, Purvėnų geomorfologinis draustinis, Ventos upės ir Avižlio upelio santaka kairiajame Ventos upės krante. Koordinatės: X 415771; Y 6230384 (LKS).