Ventos regioninis parkas

Raudonskardžio atodanga

Valstybės saugomas geologinis gamtos paveldo objektas Raudonskardžio atodanga.

Plotas: 0,69 ha.

Raudonskardžio atodanga yra dešiniajame Ventos upės krante. Po 0,3 metro dirvožemio sluoksniu slūgso raudonas karbonatingas moreninis priemolis. Jis purus, dar nesusigulėjęs ir turi abliacinės morenos, kuri liko sutirpus šiame rajone paskutiniojo Nemuno apledėjimo Baltijos stadijos Vidurio Lietuvos fazės ledynui, požymius. Po ja yra kitas taip pat raudonos spalvos moreninis priemolio sluoksnis. Gargždo ilgųjų ašių matavimų duomenys rodo, kad ašys moreniniame priemolyje yra ištysusios daugiausiai iš šiaurės rytų į pietų vakarus. Galima teigti, kad suklojęs šį morenos sluoksnį, ledynas į Ventos vidurupio moreninę lygumą čia atslinko iš šiaurės rytų, tai yra iš Šiaurės Lietuvos glaciodepresinio duburio, atsiskirdamas nuo Vidurio Lietuvos ledyninės plaštakos. Gargždo petrografinėje sudėtyje vyrauja Devono periodo dolomitai. Akivaizdu, kad morena šioje vietoje buvo suklota Nemuno apledėjimo Baltijos stadijos Vidurio Lietuvos fazės ledyno. Giliau 7,5 metro slūgso pilkas priemolis su gausiu gargždu. Gargždo ilgųjų ašių matavimai ryškiai rodo, kad ledynas nuguldęs šį moreninį priemolio sluoksnį plito iš rytų į vakarus. Gargždo petrografinėje sudėtyje vyrauja vietinės kilmės klintys. Pagal turimus analitinius duomenis, šis sluoksnis yra priskirtinas Nemuno apledėjimo Baltijos stadijos Pietų Lietuvos fazės ledynui.

Amžius: Kvartero periodas, Nemuno apledėjimo periodo Baltijos stadijos Vidurio Lietuvos fazės ledyno nuogulos. Amžius:16 – 13 tūkstančių metų (geologiniai tyrimai).

Unikalumas: Labai reta atvira Nemuno apledėjimo Baltijos stadijos Vidurio Lietuvos fazės ledyno nuogulų atodanga.

Vieta: Šiaulių apskritis, Akmenės r. sav., Papilės sen., Papilės miestelis, Mažeikių miškų urėdijos, Papilės girininkijos, miško Kv. Nr.640 skl. Nr.5., Ventos upės dešinysis krantas,Ventos kraštovaizdžio draustinyje. Koordinatės: X 426291; Y 6224052 (LKS).