Ventos regioninis parkas

Žinduoliai

Parke aptiktos 6 būrių, 13 šeimų, 37 žinduolių rūšys. Šešios iš jų įrašytos į Lietuvos Raudonąją knygą. Tai šikšnosparniai: Rudasis ausylis (Plecotus auritus), Rudasis nakviša(Nyctalus noctula), Šiaurinis šikšnys(Eptesicus nilssoni); upių gyventojas – Ūdra (Lutra lutra) ir jau senokai parke nebematomi – Baltasis kiškis (Lepus timidus), bei Šermuonėlis (Mustela erminea). Daugiausiai rūšių priklauso pelinių ir kiauninių šeimoms (po 6 rūšis); rūšimis gausiausi yra graužikų būrys (12 gyvūnų rūšių) ir plėšriųjų žinduolių būrys (9 gyvūnų rūšys).