Ventos regioninis parkas

Uogis

Ilgis – 27,6 m. Baseino plotas – 68,2 km2. Uogis teka Telšių, Akmenės ir Mažeikių rajonuose. Yra kairysis Ventos intakas. Prasideda ant Telšių ir Akmenės rajonų savivaldybių ribos Mickiškių miško pakraštyje, apie 2,1 km į PR nuo Mickiškių kaimo (Tryškių seniūnija) ir apie 1,2 km į PV nuo Avižlio upelio pradžios. Pradžioje teka į šiaurės rytus, lygiagrečiai su Virvyte, vėliau pasuka į šiaurę, šiaurės rytus ir teka per Purvių mišką, pačioje pabaigoje – Uogiškių kaimo laukais. Uogis įteka į Ventą 233 km nuo Ventos žiočių ties Uogiškių kaimu, 7 km į pietryčius nuo Viekšnių. Vidutinis nuolydis – 1,65m/km. Debitas 0,60 m3/s.

Uogio vidurupio ir žemupio vaga labai vingiuota, teka per parko Purvių rezervatą ir Uogio kraštovaizdžio draustinį.

Ventos regioninio parko ribą Uogis kerta ties pietvakarine Purvių miško pradžia, apie 2 kilometrai į šiaurę nuo Kairiškių kaimo (Papilės sen., Akmenės r. sav.). 1,5 km į ŠV nuo Uogio pradžios parke yra kultūros paveldo objektas „Apžadų kapeliai“. Ventos regioniniame parke Uogis teka 11,9 kilometro. 1,8 kilometro žemiau Uogis kerta Purvių gamtinio rezervato ir Natura 2000 Buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST) „Purvių kaimo apylinkės“ ribas. Nuo pat tos ribos upelis teka per Purvių mišką. Rezervato teritorija upelis vingiuoja truputį daugiau kaip 1,3 kilometro. Toliau upelis teka Uogio kraštovaizdžio draustiniu. Ties Ramoniškių kaimo riba, išlindęs iš Purvių miško, likus 7,8 km iki žiočių, upelis kerta Akmenės – Mažeikių r. savivaldybių ribą. Toliau Uogis teka per Ramoniškių kaimo vidurį ir už 2,8 km žemyn vaga nuo Ramoniškių kaimo pradžios prateka pro dešiniajame krante esančią žymaus režisieriaus Juozo Miltinio tėviškę. Nutekėjęs per labai turtingas savo bioįvairove Ramoniškių kaimo pievas dar 1,5 km, Uogis, kirsdamas BAST ribą, vėl neria į Purvių mišką. Per BAST Uogis teka 6,6 kilometro. Išlindęs iš miško Uogis dar 2,2 km teka Mažeikių – Akmenės r. savivaldybių riba. Likus 1,8 km iki upės žiočių, upelis patenka į Natura 2000 Paukščių apsaugai svarbią teritoriją (PAST) „Ventos upės slėnis“, o likus pusei kilometro iki žiočių Uogis iš Uogio kraštovaizdžio draustinio nubėga į Purvėnų geomorfologinį draustinį. Per Uogio kraštovaizdžio draustinį upelis teka 8,3 kilometro. Nuo Uogio žiočių 400 metrų Ventos upės pakrante žemyn palei Ventą auga įspūdinga dešimtkamienė Uogiškių liepa.