Ventos regioninis parkas

Avižlys

Ilgis 20,1 km, baseino plotas 78,3 km². Upelis prasideda Akmenės r. savivaldybėje už 2,8 km į PV esančio Bilūniškių kaimo Papilės seniūnijoje bei apie 2,5 km nuo į PR esančio Mickiškių kaimo (Telšių r. sav.), šalia Mickiškių miško, teka į šiaurės vakarus. Apie 1,2 km į PV nuo Avižlio pradžios išteka kitas Ventos intakas Uogis. Dažniausias plotis 5-6 m, didžiausias gylis 1,7 m. Srovės greitis 0,1 m/s. Vidutinis nuolydis 2,1 m/km. Debitas 0,46 m3/s. 11 km nuo ištakos vaga reguliuota. Įteka į Ventą apie 2 km į vakarus nuo Ventos miesto. Apie 100 m Avižlys ir Venta teka lygiagrečiai, atsiskirdami tik siauru gūbriu – atragiu. Į Ventą Avižlys įteka 234,1 km nuo Ventos upės žiočių. Pačioje Avižlio santakoje nuo gūbrio viršaus atsiveria nuostabus Ventos upės ir pakrančių kraštovaizdis.

Regioninį parką Avižlys pasiekia likus 10,2 kilometro iki žiočių. Nuo pat parko ribos upelis teka per Užpelkių botaninį zoologinį draustinį, taip pat nuo pat parko ribos Avižlys teka per Natura 2000 Buveinių apsaugai svarbią teritoriją (BAST) „Užpelkių pievos“. Per botaninį zoologinį draustinį Avižlys nubėga 3,3 kilometro ir ties savo kairiojo intako Miklinio žiotimis patenka į Avižlio hidrografinį draustinį. Už 700 metrų nuo Miklinio žiočių iš dešinės pusės į Avižlį įteka Vegerė. Ties Vegerės žiotimis yra BAST riba. Avižlys per BAST teka 4 kilometrus. Avižliui nubėgus dar beveik 4 kilometrus, upelio vaga patenka į Natura 2000 Paukščių apsaugai svarbią teritoriją (PAST) „Ventos upės slėnis“. Likus 0,5 kilometro iki žiočių, Avižlys kerta Avižlio hidrografinio draustinio ribą ir toliau teka Purvėnų geomorfologinio draustinio teritorija. Upelis Avižlio hidrografiniame draustinyje vinguriuoja 6,4 kilometro. Prieš pat žiotis Avižlys daro keletą ypatingai staigių ir netikėtų posūkių, kol galų gale prisigretina prie Ventos ir apie 100 metrų teka lygiagrečiai jai, dešinėje pusėje atskirtas siauro 10 metrų gūbrio, kuris yra valstybės saugoma geologinė vertybė Avižlio atragis“. Pačioje atragio pabaigoje ties žiotimis yra geologinė atodanga.