Ventos regioninis parkas

Pagamės geologinė atodanga

Papartynėje yra dirbtinė juros geologinio periodo atodanga. Juros periodas – vidurinis mezozojaus eros periodas, tai Žemės vystymosi laikotarpis, prasidėjęs prieš 205 mln. metų ir baigęsis prieš 145 mln. metų. Juros periodas buvo šiltas ir drėgnas. Būdinga augmenija – paparčiai ir plikasėkliai. Bet visiems jis labiausiai žinomas kaip milžiniškų roplių (dinozaurų) atsiradimo ir vystymosi laikotarpis. Tuomet atsirado skraidantys ropliai ir pirmieji paukščiai. Belemnitai buvo pagrindinis vandens dinozaurų – ichtiozaurų – maistas. Juros periodo pabaigoje pasirodė pirmieji gaubtasėkliai augalai.

Pagamės geologinės atodangos vietoje Juros periodo metu buvo jūros pakrantė – tai įrodo gausybė čia esančių fosilijų nuolaužų – jas susmulkino daugybę amžių pakrantę skalavusios bangos. Tuometinė jūra tyvuliavo didelėje Europos dalyje, taip pat ir Vakarų ir Pietvakarių Lietuvoje. Čia Juros periodo uolienos slūgso 60-300 m gylyje ir tik Papilės apylinkėse jos matomos atodangose.

Kiekvienas šioje atodangoje nesunkiai gali aptikti suakmenėjusių dvigeldžių moliuskų, brachiopodų, amonitų kiaukutų. Papilės apylinkėse surasta ir aprašyta daugiau kaip 300 gyvių rūšių.