Ventos regioninis parkas

Priskirtos teritorijos

Neturinčios savo direkcijų valstybės įsteigtos saugomos ir Natura 2000" tinklo teritorijos, vadovaujantis Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. V-284, yra priskirtos nacionalinių, regioninių ir rezervatų direkcijoms. Direkcijų darbuotojai stebi teritoriją, fiksuoja esamų ir galimų veikų bei objektų poveikį toms teritorijoms, tikrina saugomos teritorijos būklę, siūlo priemones stabiliai būklei išlaikyti ir pagerinti. Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos Ventos regioninio parko grupei yra paskirtos šios valstybės įsteigtos saugomos teritorijos:

Pavirvyčių valstybinis botaninis draustinis

Apima teritoriją, į kurią patenka Virvytės upės atkarpa bei dešiniajame krante – Akmenės r. sav., Papilės seniūnijos, Gimbetiškių kaimas, kairiajame krante – Mažeikių r. sav., Viekšnių seniūnijos, Dauginių kaimas.

Plotas – 64,5 ha (Mažeikių r. sav. – 39,3 ha; Akmenės r. sav. – 25,2 ha)

Draustinio pobūdis – gamtinis

Steigėjas – Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba - Atkuriamasis Seimas

Steigimo data – 1992.09.24

Steigimo tikslas – išsaugoti užliejamų pievų ir miškapievių augalijos kompleksą Virvytės slėnyje su retų rūšių augalų augimvietėmis.

Virvytės valstybinis hidrografinis draustinis

Apima teritoriją, į kurią patenka Virvytės upės atkarpa bei dešiniajame krante – Telšių r. sav., Tryškių sen., Tauragėnų, Nabažų, Juodeikėlių II kaimų apylinkės, kairiajame krante – Telšių r. sav., Tryškių sen., Sviraidų, Pateklėnų, Badaukių, Šarkalnės, Juodėjų, Pavirvytės kaimų apylinkės.

Draustinio pobūdis – gamtinis

Plotas – 347,9 ha

Steigėjas – Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba - Atkuriamasis Seimas

Steigimo data – 1992.09.24

Steigimo tikslas – išsaugoti gilaus salpinio slėnio stipriai vingiuotos Virvytės vidurupio atkarpą.

Gelžės valstybinis botaninis - zoologinis draustinis

Apima teritoriją, į kurią patenka buvusiame durpyne susiformavusi pelkė per kurią teka Žižma I ir Žižma II upeliai. Draustinis yra prie pat Šiaulių ir Telšių r. savivaldybių ribos, ties Gelžės ir Pagelžių kaimais, Raudėnų seniūnijoje.

Draustinio pobūdis – gamtinis

Plotas – 949,1 ha

Steigėjas – Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba - Atkuriamasis Seimas

Steigimo data – 1992.09.24

Steigimo tikslas – išsaugoti Gelžės pelkę su apypelkiu, turinčią didelę botaninę ir zoologinę vertę.

Šerkšnės Valstybinis hidrografinis draustinis

Apima teritoriją, į kurią patenka Šerkšnės upės atkarpa bei dešiniajame krante – Mažeikių r. sav., Tirkšlių sen., Geidžių, Mažeikių sen., Bugenių kaimų apylinkės, kairiajame krante – Mažeikių r. sav., Šerkšnėnų sen., Liudėnų, Mažeikių sen., Bugenių kaimų apylinkės.

Draustinio pobūdis – gamtinis

Plotas – 219,7 ha

Steigėjas – Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba - Atkuriamasis Seimas

Steigimo data – 1992.09.24

Steigimo tikslas – išsaugoti negilaus salpinio slėnio vidutiniškai vingiuotą Šerkšnės upelio atkarpą