Ventos regioninis parkas

Naujienos
2023.05.11
KVIEČIAME Į NUOTOLINĮ RENGINĮ DĖL PRODUKTO ŽENKLO

Kviečiame visus dalyvauti nuotoliniame renginyje apie Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos produkto ženklo suteikimą, jo naudą ir privalumus mūsų visam kraštui. Renginys vyks gegužės 16 d. 11 val. Programoje patirtimi dalinsis: Baltijos aplinkos forumo atstovė Rita Grinienė, Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos atstovė Aušra Brazdeikytė, Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos kultūrologas Linas Šedvilas.

Daugiau informacijos ir registracija: el. p. linas.sedvilas@saugoma.lt arba tel. +370 612 66 133

Nuoroda į renginį:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTFmMWIxYTktZjI1Zi00YThjLTgwMjctODI0Yzg1NGYyYTVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c1871dad-90d7-40bb-b84b-15875848e0c2%22%2c%22Oid%22%3a%22e87c5bb2-d0d1-4627-9c5e-697266842352%22%7d


Atgal