Ventos regioninis parkas

Naujienos
2022.02.28
SVARBU - reorganizuojamos Žemaitijos regiono parkų direkcijos

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 143 „Dėl sutikimo reorganizuoti regioninių parkų ir rezervatų direkcijas“ pranešame, kad yra parengtas Dubysos, Kurtuvėnų, Salantų, Tytuvėnų, Varnių, Ventos, Žagarės regioninių parkų ir Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direkcijų reorganizavimo sąlygų aprašas.

Po reorganizavimo pasibaigiančių biudžetinių įstaigų – Dubysos, Kurtuvėnų, Salantų, Tytuvėnų, Varnių, Ventos, Žagarės regioninių parkų ir Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direkcijų – teisės ir pareigos (joms vykdyti reikalingi dokumentai ir bylos) perduodamos po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai – Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijai po to, kai šios po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos nuostatai bus įregistruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Po reorganizavimo pasibaigiančios biudžetinės įstaigos – Dubysos, Kurtuvėnų, Salantų, Tytuvėnų, Varnių, Ventos, Žagarės regioninių parkų ir Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direkcijos.

Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija.

Su reorganizuojamų biudžetinių įstaigų – Dubysos, Kurtuvėnų, Salantų, Tytuvėnų, Varnių, Ventos, Žagarės regioninių parkų ir Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direkcijų – reorganizavimo sąlygų aprašu ir po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos – Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos – nuostatų projektu, taip pat kiekvienos iš reorganizuojamų biudžetinių įstaigų praėjusių trejų finansinių metų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais galima susipažinti jų interneto svetainėse. Ventos regioninio parko direkcijos praėjusių trejų finansinių metų (2021 m. finansinių ataskaitų rinkiniu bus galima susipažinti nuo 2022 m. kovo 31 d.) ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai skelbiami http://www.ventosparkas.lt/23688/administracine-informacija/finansu-ataskatu-rinkiniai.html ir http://www.ventosparkas.lt/23684/administracine-informacija/biudzeto-vykdymo-ataskaitu-rinkiniai.html

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. vasario 23 d. nutarimas Nr. 143 „Dėl sutikimo reorganizuoti regioninių parkų ir rezervatų direkcijas“

Pridedama:

1. Dubysos, Kurtuvėnų, Salantų, Tytuvėnų, Varnių, Ventos, Žagarės regioninių parkų ir Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direkcijų reorganizavimo sąlygų aprašas;

2. Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos nuostatų projektas.


Atgal