Ventos regioninis parkas

Naujienos
2019.04.16
Baigėsi projekto "Aplankykite Ventą" antrasis periodas

Ventos regioninio parko direkcija įgyvendina Europos Sąjungos fondų lėšomis pagal 2014–2020 m. INTERREG V-A Latvija-Lietuva programą finansuojamą projektą „Aplankykite Ventą“ (angl. „Visit Venta“; Nr. LLI-293). Kartu su kitais partneriais iš Lietuvos ir Latvijos, siekiama didinti turistų apsistojimo skaičių projekto partnerių teritorijose. Ventos regioninio parko direkcijos, kaip projekto partnerio, visas projekto biudžetas 50325,75 Eur, iš jų: bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 42776,88  Eur, Ventos regioninio parko direkcijos biudžeto lėšos – 7548,87 Eur.

Prasidėjus antrajam projekto įgyvendinimo periodui įsibegėjo ir veiklų įgyvendinimas. Kartu su partneriais iš Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centro dalyvavome tarptautinėje turizmo ir aktyvaus laisvalaikio parodoje ADVENTUR 2019. Parodoje pristatėme projektą, galimybes plaukti baidarėmis Ventos upe, supažindinome su maršrutais, įrengta infrastruktūra, vandens ženklais. Tikimės kitais metais sulaukti turistų pagausėjimo. Taip pat, iš projekto biudžeto lėšų įsigijome droną, kuris bus skirtas užfiksuoti gražiausias Ventos upės vietas ir objektus esančius netoliese Ventos upės iš paukščio skrydžio. Projekto populiarinimui įsigijome reklaminės atributikos: 10 vnt reklaminių vėliavų, 2 roll - up stendus, 2 pakabinamus tentus ir reklaminę palapinę. Apie savo veiklas parašėme regioninėje spaudoje - Mažeikių "Santarvėje". Trečiame projekto įgyvendinimo periode planuojame atnaujinti stendus esančius netoli Ventos upės, sukurti internetinį puslapį ir promo video. Taip pat suorganizuoti plaukimą baidarėmis Ventos upe, plačiajai visuomenės daliai.

Directoriate of Venta regional park is implementing the project „Visit Venta“ (No. LLI-293) funded by the European Union under the Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020. Together with other partners from Lithuania and Latvia, aim is to increase the number of overnight stays of incoming tourists. The total project budget of Directoriate of Venta Regional Park as a Project Partner is 50325,75 Eur, including: general financing of the European Regional Development Fund - 42776,88 Eur, Directoriate of Venta regional park - 7548,87 Eur.

In the period 2 the project activities started up. Together with partners from Mažeikiai tourism and business information centrer we participate at tourism exibition ADVENTUR 2019 where we introduce kayak route in river Venta. We believe that next summer we will have much more tourist than this year. As well from project budget we bought drone, promoting meterials such as 10 promoting flags, 2 roll-up stands and promotianal tent. Abou our activities we write in regional press Mažeikiai "Santarvė". In periode 3 we are planing to update stand information, create web site and promo video and orginise final voyage with kayaks.


Atgal