Ventos regioninis parkas

Naujienos
2016.12.02
Akmenės rajone lankėsi programos ,,Kurk Lietuvai“ jaunosios profesionalės

Lapkričio 30 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Algirdas Bučys pakvietė Savivaldybės institucijų ir organizacijų atstovus susipažinti su programos ,,Kurk Lietuvai“ galimybėmis dėl darnios turizmo plėtros Akmenės rajone su tikslu sustiprinti Savivaldybės kaip lankytinos ir patrauklios vietovės įvaizdį.

Jaunųjų profesionalų programa „Kurk Lietuvai“ – pirmoji profesinio tobulinimo ir gerosios  užsienio praktikos pritaikymo programa Lietuvoje, kuri suteikia galimybę jauniems profesionalams savo žiniomis ir idėjomis prisidėti prie modernios Lietuvos ateities kūrimo. Ventos regioninio parko vyriausiojo specialisto Justo Teišerskio iniciatyva atvyko jaunosios programos ,,Kurk Lietuvai“ profesionalės Viktorija Bružaitė ir Giedrė Šadeikaitė.

Pranešėjos paminėjo, kad didžioji dalis į Lietuvą atvykstančių turistų apsilanko tik didžiuosiuose miestuose ( 87 proc. Vilniuje, 46 proc. Kaune), iki  20 proc. nukeliauja į Palangą ar Kuršių neriją, tačiau vos keli procentai aplanko mažesnius miestus ir miestelius, o regioninis turizmas, galintis kurti darbo vietas, kelti užimtumą ir stiprinti kultūrinę tapatybę, nepritraukia pakankamai turistų dėmesio.

Šiuo metu Lietuvoje nėra valstybinės darniojo turizmo politikos: nėra valstybinių rekomendacijų tarptautinius darniojo turizmo standartus atitinkančios infrastruktūros bei prieinamo turizmo plėtrai, regioninio turizmo vystymui ir bendruomenių įsitraukimo skatinimui.

Remiantis ir kitų šalių gerąja patirtimi šiuo metu yra rengiamos Lietuvos darniojo turizmo plėtros gairės. Čia akcentuojamos probleminės sritys, bus pateikiamos rekomendacijas jų sprendimui, siekiant skatinti visuomenės, viešojo sektoriaus ir verslo sąmoningumą darniojo turizmo atžvilgiu. Pranešėjos supažindino su 2014-2020 metų Europos struktūrinių fondų paramos būsimais kvietimais rengti paraiškas pagal aptariamą sritį.

Pavaduotojas A. Bučys, kalbėdamas apie Akmenės rajono unikalumą geologinio, kultūrinio, istorinio paveldo, industrinio, gamtinio turizmo atžvilgiu, atkreipė dėmesį, kad kūrybingi ir iniciatyvūs rajono gyventojai, ypač mūsų bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, visuomenininkai, seniūnijos, verslo sektorius turi išnaudoti turimą iniciatyvų, kūrybinį potencialą naudojantis Europos Sąjungos struktūrinių bei kitų fondų suteikiamomis galimybėmis išplėtoti ir verslųjį turizmą.

Justas Teišerskis svečiams pristatė unikaliomis geologinėmis, gamtinėmis, kultūrinėmis, istorinėmis vertybėmis pasižyminčią Ventos regioninio parko teritoriją, esančią Akmenės rajone. Apie darniojo turizmo plėtros galimybes diskutavo Akmenės rajono vietos veiklos grupės valdybos pirmininkė Vitalija Žakienė, vietos veiklos grupės viešųjų ryšių specialistė Rita Pušinskaitė, Akmenės krašto muziejaus direktorė Lionė Stupurienė, Akmenės rajono jaunimo ir švietimo centro direktoriaus pavaduotojas Virginijus Suchodimcovas, Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro direktorė Edita Statkienė, Labdaros ir paramos fondo ,,Prieglobstis“ vadovas Mindaugas Palionis, Kruopių seniūnijos seniūno padėjėja Eglė Beniušienė, Savivaldybės administracijos  teritorijų planavimo, architektūros ir paveldosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas paveldosaugai Antanas Gabalis.

 

Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koodinatorė) Arnolda Ruškienė


Atgal