Ventos regioninis parkas

Naujienos
2016.08.11
Gamtotvarka

Purvių kaimo apylinkės yra Akmenės ir Mažeikių r. savivaldybėse. Priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas išsaugoti: melvenynus, aliuvinės pievas, šienaujamos mezofitų pievas, vakarų taigą, bei žolių turtingus eglynus.

Ventos regioninio parko direkcija 2016 metų pavasarį Purvių kaimo apylinkėse atliko floros ir buveinių inventorizavimo darbus, įvertino bendrą būklę. Lyginant gautus duomenis su ankstesniais itin suprastėjusi šienaujamų mezofitų pievų būklė dėl nebevykdomos ūkinės veiklos. Nenaudojamos mezofitų pievos ilgainiui apauga krūmais ir mišku.

Žemyniniam mezofitų pievų tipui priklauso vidutinio drėgnumo trąšios pievos. Jos pasižymi didele rūšių įvairove. Žolynas tankus, žymi jo dalis – skroteliniai augalai.

Tvarkytinose teritorijose aptinkama baltijinė gegūnė, raudonoji gegūnė, vyriškoji gegužraibė, šalmuotoji gegužraibė, didysis auksinukas, baltajuostis melsvys bei akiuotasis satyras.

Aptiktų baltijinės gegūnės, vyriškosios ir šalmuotosios gegužraibių populiacijos pakankamai gausios ir stabilios, bet jų būklė sparčiai prastėja, buveinėms apaugant krūmais ir medžiais, nešienaujant ir kaupiantis biomasei. Vertinguose buveinėse keičiasi bendrijų struktūra bei sudėtis, nebeaptinkamos anksčiau registruotos raudonosios knygos rūšys, formuojasi monodominantiniai lendrūno, dilgelės, garšvos sąžalynai.

Siekiant išsaugoti ir atkurti šias biologiniu požiūriu svarbias buveines Ventos regioninio parko direkcija pradėjo vykdyti gamtotvarkos darbus, kertami krūmai, šienaujama išvežama susikaupusi biomasė. Prie tvarkymo darbų prisidėjo Jadvyga Balvočiūtė skirdama transportą šienui ir krūmams išvežti, Kairiškių girininkija skyrė vietą nupjautiems krūmams sukrauti.

Planuojama ir toliau tvarkyti ir palaikyti gerą svarbių buveinių būklę, pateikta paraiška projektui, kurio metu norima sutvarkyti per 27 hektarus Natura 2000 tinklui priklausančių svarbių buveinių.


Atgal