Ventos regioninis parkas

Saugomų teritorijų ženklas

Saugomos teritorijos traukia lankytojus savo vertybėmis. Siekiant atkreipti lankytojų dėmesį į vietinių gyventojų gaminamus produktus ir teikiamas paslaugas, buvo sukurtas Saugomų teritorijų produkto ženklas - etnografinis paukštis. 2020 m. birželio pabaigoje Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba patvirtino naujus Saugomų teritorijų produkto ženklo nuostatus, kuriais vadovaujantis vietos gyventojams, smulkiems verslininkams tapo dar lengviau gauti ST produkto ženklą savo paslaugoms ir prekėms. Saugomų teritorijų produkto ženklas padeda atpažinti, kad produktas yra ekologiškas, autentiškas, pagamintas vietos gyventojų, nekenkiant aplinkai ir gyvajai gamtai, palankus žmogaus sveikatai.

 

Paslaugos teikėjui ar prekės gamintojui nustatomos šios pagrindinės Ženklo suteikimo sąlygos:

1. jo veikla vykdoma saugomoje teritorijoje arba jos buferinėje zonoje, ar besiribojančiose seniūnijose;

2. jis deklaruoja pritarimą valstybinio parko, gamtinio rezervato ar biosferos rezervato steigimo tikslams ir žino jų išskirtinę vertę;

3. jis įsipareigoja vykdyti veiklą, kuri būtų palanki biologinei įvairovei ir tradiciniam saugomam kraštovaizdžiui;

4. jis įsipareigoja vykdyti ekologišką veiklą ir nedaryti neigiamo poveikio aplinkai;

5. jis teikia informaciją apie valstybinio parko, gamtinio rezervato ar biosferos rezervato vertybes ir galimybes jas pažinti;

6. jis lankytojams prieinamoje vietoje eksponuoja Ženklą ir naudoja jį viešoje informacijoje;

7. jis dalyvauja bendroje su valstybinio parko, gamtinio rezervato ar biosferos rezervato direkcija veikloje.

 

Tokiu būdu siekiama skatinti vietos ekonomiką, sudaryti palankesnes sąlygas gyvenantiems saugomose teritorijose, skatinti partnerystę tarp vietos gyventojų ir saugomos teritorijos direkcijos. Sprendimą, ar gaminys, paslauga atitinka Saugomų teritorijų produkto ženklo kriterijus, priima nacionalinio arba regioninio parko vadovo sudaryta komisija.

Saugomų teritorijų produkto gaminių, paslaugų pasiūla gali būti įvairiausia: tai medus, žolelių arbata, uogienės, tai ir apgyvendinimo, maitinimo, gido paslaugos, tradicinių amatų dirbiniai, renginiai ir t.t.

Saugomų teritorijų produkto ženklas - viena iš darnaus turizmo skatinimo priemonių. Jis skirtas vietos produktų gamintojams, amatininkams, turizmo paslaugų teikėjams ir kitiems vietos gyventojams, savo veikla prisidedantiems prie darnaus vystymosi vertybių plėtojimo Lietuvos saugomose teritorijose.

Saugomų teritorijų produkto ženklo simbolis (paukštis) yra bendras visoms Lietuvos saugomoms teritorijoms, skiriasi tik parkų pavadinimai. Lietuvoje yra 5 nacionaliniai ir 30 regioninių parkų.

Saugomų teritorijų produkto ženklu siekiama skatinti vietos gyventojus užsiimti gamtai draugiška veikla, o parkų lankytojus - įsigyti išskirtinių, autentiškų, ekologiškų produktų.

Paženklinti Saugomų teritorijų produkto ženklu gaminiai ir paslaugos populiarinami nacionalinių bei regioninių parkų lankytojų centruose, interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse, leidiniuose.

Paraiškas teikti ir iškilus klausimams kreiptis į Bendrųjų reikalų skyriaus kultūrologą (nematerialiajam kultūros paveldui) Liną Šedvilą el.p. linas.sedvilas@saugoma.lt, tel. 861266133 arba Ventos regioninio parko grupei (el. paštu ventos.rp@saugoma.lt).


Aprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
Įsakymas dėl komisijos sudėties245272.06 kBAtsisiųsti
Įsakymas dėl paraiškų priėmimo terminų20935.43 kBAtsisiųsti
Paraiška23913.59 kBAtsisiųsti