Ventos regioninis parkas

Jungtinė taryba

               Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro ir Kultūros ministro 2021 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. D1-76/ĮV-170 ,,Dėl valstybinio parko ar biosferos rezervato jungtinės tarybos sudarymo tvarkos ir jos veiklos aprašo patvirtinimo" 18.1. punkto nuostatomis Ventos regioninio parko direkcija 2021 m. spalio 22 d. 10:00 val. organizavo Jungtinės tarybos (narių sudėtis patvirtinta Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos pie Aplinkos ministerijos 2021 m. balandžio 15 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-62 ,,Dėl Ventos regioninio parko jungtinės tarybos sudėties tvirtinimo") nuotolinį posėdį per MS TEAMS. Posėdžio metu buvo išrinktas Jungtinės tarybos pirmininko pavaduotojas, pristatyta Ventos regioninio parko situacija, nuveikti darbai ir kt. (daugiau informacijos pateikta jungtinės tarybos posėdžio protokole).


Aprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
Jungtinės tarybos sudėtis21174.95 kBAtsisiųsti
Jungtinės tarybos sekretorius18631.09 kBAtsisiųsti
Posėdžio protokolas21242.04 kBAtsisiųsti