Ventos regioninis parkas

Kasant kūdrą

Kūdros kasimas

Kūdrų kasimą reglamentuoja LR Aplinkos ministro ir LR Žemės ūkio ministro 2012m. liepos 12 d. įsakymu Nr. D1-590/3D-583 patvirtintas „Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašas“.

Planuojant įrengti kūdrą regioniniame parke, įskaitant regioniniame parke esančias „Natūra 2000“ teritorijas, kūdros įrengimo vieta turi būti suderinta su Regioninio parko direkcija. Draustiniuose, įskaitant ir draustinius, esančius regioniniame parke, leidžiama įrengti ne didesnes kaip 1000 kv. m ploto kūdras. Kūdrą kasti galima namų valdoje arba ūkininko sodybos žemės ūkio paskirties sklype.

Kai kūdrą planuojama įrengti valstybiniame draustinyje, biosferos poligone ir „Natura 2000“ teritorijoje, kurioje nėra saugomos teritorijos direkcijos, kūdros įrengimo vieta derinama su Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentu.

Planuojant įrengti dirbtinį vandens telkinį melioruotoje žemėje, jo įrengimo vieta turi būti suderinta su savivaldybe, kuri patikėjimo teise valdo ir naudoja valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius.

Asmuo, norintis suderinti kūdros įrengimo vietą, raštu pateikia laisvos formos prašymą regioninio parko direkcijai. Su prašymu teikiama ši informacija:

  • Dirbtinio vandens telkinio brėžinys, kuriame nurodomas planuojamas kūdros gylis, plotas ir profilis;
  • Žemės sklypo planas su pažymėta dirbtinio kūdros įrengimo vieta ir koordinatėmis;

Kita su dirbtinio vandens telkinio įrengimu susijusi informacija, kuri teikiančiam prašymą asmeniui atrodo svarbi

 

 


Aprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
Prasymas-Del-dirbtinio-nepratekamo-pavirsinio-vandens-telkinio-irengim_red_(1).docx14614.49 kBAtsisiųsti