Ventos regioninis parkas

Projektų derinimo eiliškumas

Projektų derinimo eiliškumas

Norėdami pradėti naujo pastato statybą ar seno pastato rekonstrukciją Ventos regioniniame parke, Jūs turite:

1. Pasirenkamas projektuotojas ir aptariami numatomi darbai, pasiskirstoma pareigomis.

2. Kreiptis į Mažeikių arba Akmenės rajono savivaldybę (priklausomai nuo to kuriame rajone yra sklypas) su prašymu išduoti leidimą (statyti naują (-us) statinį (-ius) / rekonstruoti statinį (-ius) / atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us);

3. Pateikti prašymą išduoti specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus; (šį prašymą Ventos regioninio parko direkcijai pateikia savivaldybė arba tiesiogiai pats statytojas internetu per InfoStatyba sistemą adresu: https://planuojustatyti.lt/info-portal/; prie prašymo pridedami nuosavybės dokumentai, projektiniai pasiūlymai).

4. Pateikti prašymą Kultūros paveldo departamento atitinkamo regiono skyriui (jei statinys yra kultūros paveldo objekto teritorijoje (apsaugos zonoje) arba kultūros paveldo vietovėje (apsaugos zonoje): išduoti specialiuosius architektūros bei kultūros paveldo reikalavimus

5. Parengti statinio ar jo rekonstrukcijos projektą (Jį rengia architektas, specialistas, turintis reikiamą kvalifikaciją);

6. Pateikti projektą tikrinti savivaldybės ir Ventos regioninio parko direkcijos įgaliotiems specialistams internetu per sistemą InfoStatyba adresu: https://planuojustatyti.lt/info-portal/

7. Gauti statybos leidimą, kurį išduoda savivaldybė. Jį turint galima pradėti statybas.