Ventos regioninis parkas

Korupcijos prevencija

„Karštąja linija“ gauti pranešimai nagrinėjami Aplinkos ministerijos „Karštosios linijos“ tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

Nurodytais adresais ir telefonu gali kreiptis kiekvienas asmuo ir pranešti apie Aplinkos ministerijos, įstaigų prie Aplinkos ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, neteisėtus veiksmus ar neveikimą, netinkamą pareigų vykdymą, piktnaudžiavimą suteiktais įgaliojimais ar apie veiksmus, susijusius su galima korupcija.

Pranešimus apie aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus visą parą galima teikti Bendrajam pagalbos centrui telefonu 112Pranešimų priėmimo ir aplinkosauginių ekstremalių situacijų valdymo skyriui telefonais: 8-5 273 2995; +370 698 81837 arba pateikti Aplinkos apsaugos kontrolės informacinėje sistemoje (AAKIS).

Pranešimus apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, korupciją praneškite visą parą veikiančiu STT „Karštosios linijos“ telefonu Vilniuje 8-5 266 3333, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt arba palikite pranešimą STT interneto tinklalapyje.

Pranešimus apie galimai neskaidrų ES struktūrinių fondų lėšų investavimą ar administravimą galima teikti ES struktūrinių fondų svetainėje.

Aplinkos ministerijos ,,Karštosios linijos“ kontaktai: telefonas su atsakikliu visą parą 8-706 63598, el. p.: pranesimas@am.lt . Adresas siunčiant paštu: Aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4, LT-01105, Vilnius.

PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją Direkcijoje - vyr. specialistė (vyr. kraštotvarkininkė) Indrė Barkutė (tel. 8 6 47 22824), el. p. indre.barkute@ventosparkas.lt).

SĄRAŠAS PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRIEŠ SKIRIANT ASMENĮ NUMATYTA PATEIKTI RAŠYTINĮ PRAŠYMĄ SPECIALIAJAI  TYRIMŲ TARNYBAI PAGAL KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNĮ PRIVALOMA TVARKA

Atsakomybė už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

Praneškite apie korupciją


Aprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
Antikorupcinio elgesio taisyklės1581.03 MBAtsisiųsti
Antikorupcinio elgesio atmintinė139961.18 kBAtsisiųsti
Dėl dovanų priėmimo tvarkos aprašo tvirtinimo161293.89 kBAtsisiųsti
Dėl atsakingo asmens skyrimo už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą220169.98 kBAtsisiųsti
2021 m. korupcijos pasireiškimo išvada30484.71 kBAtsisiųsti
2020 m. korupcijos pasireiškimo išvada29294.50 kBAtsisiųsti
2019 m. korupcijos pasireiškimo išvada281105.59 kBAtsisiųsti
2020 - 2021 m. korupcijos pasireiškimo nustatymo programa ir veiksmai298173.11 kBAtsisiųsti
Dėl Indrės Barkutės skyrimo atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę66049.68 kBAtsisiųsti