Ventos regioninis parkas

Interreg Latvia - Lietuva

                    

LLI-293 ViVa (Ventos upės pritaikymas turizmui Lietuvos ir Latvijos teritorijose)

Jau keletą metų jaučiamas turistų skaičiaus augimas Baltijos šalių valstybėse. Tačiau šis augimas dažniausia nejuntamas šalių pasienių teritorijose. Šią problemą lemia didelis atstumas nuo šalies centro ir pakankamai mažos investicijos į pasienio regionus.  Šiuo projektu bus siekiama didinti turistų apsistojimo skaičių projekto partnerių teritorijose: Kuldīga, Kurzeme, Saldus, Skrunda, Mažeikiai, Akmenė. Ventos upė jungia visų partnerių teritorijas ir yra viena lankomiausių vietų regionuose. Projekto partneriai yra suinteresuoti projekto veiklų sėkme, kurios padėtų Ventos upę padaryti dar patrauklesnę turistams ir taip prisidėtų prie projekto partnerių žinomo didinimo.

Projekto metu turistams bus įrengiamos poilsio vietos prie gamtos ir kultūros paveldo objektų. Daugiau kaip dešimtyje vietų šalia Ventos upės bus įrengtos sustojimo vietos, kuriose statoma rekreacinė lauko infrastruktūra taip pat upės krantuose bus statomi informaciniai ženklai. Projekto viešinimui numatyta sukurti internetinį puslapį, mobiliąją aplikaciją, išspausdinti straipsnius regioninėje spaudoje, surengti informacinę kelionę žurnalistams.

 

Number of tourists visiting the Baltic States has been increasing for several years. However this growth often is not felt in border regions feel. The reason is greater distance the country centers and lower investment in regions. The project will aim to increase the number of overnight stays of incoming tourists in the project partners' territories: Kuldīga, Kurzeme, Saldus, Skrunda, Mažeikiai, Akmenė. The Venta River connects all partner territories and it is one of the most diverse attraction in the region. The project partners are interested in various activities that will help to make Venta River more attractive  for tourists and increase awareness of the project partners’- regions.

During the project, the partners will set up stopping points near natural and cultural heritage sites located on the Venta River. More than 10 stopping points near the Venta river will be created Infrastructure for recreation will be set up and signs for attractions will be placed. Project website, mobile application, regional newsletters, info tours and advertising campaigns are planned.

Projektą finansuoja Europos Sąjungos 2014-2020 Interreg
V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

Visas projekto biudžetas – 321 607,77 Eur. Iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 273 366.56 Eur

Ši informacija parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šios informacijos turinį atsako Ventos regioninio parko direkcija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę