Ventos regioninis parkas

Direkcijos teikiamos mokamos paslaugos

(Vadovaujantis Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų teikiamų mokamų paslaugų įkainiais)

Vienkartinis lankytojo bilietas (5 dienoms) lankytis viename valstybiniame parke kainuoja 1 eurą
Vieno mėnesio lankytojo bilietas lankytis viename valstybiniame parke kainuoja 5 eurus
Visų (4 nacionalinių ir 28 regioninių) valstybinių parkų vieno mėnesio lankytojo bilietas kainuoja 10 eurų
Metinis visų minėtų valstybinių parkų lankytojo bilietas kainuoja 20 eurų
Vienerių metų visų minėtų valstybinių parkų šeimos lankytojo bilietas kainuoja 25 eurus


Lankytojo bilietai platinami nacionalinių ir regioninių parkų direkcijose, lankytojų centruose, aplinkosauginių, švietėjiškų renginių vietose, poilsiavietėse, stovyklavietėse, prie pažintinių takų, trasų ir kitur.
Taip pat lankytojo bilietą galima įsigyti internetu „Tiketa" bilietų platinimo sistemoje bei „Perlo“ terminaluose. Įsigijant bilietus „Perlo" terminaluose, taikomas papildomas 0,25 EUR aptarnavimo mokestis, o „Tiketa" tinkle  - papildomas 0,20 EUR aptarnavimo mokestis.

  

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas 1 asmeniui Eur. Grupei (3- 15 asmenų) Grupei (16-25 asmenims)
1 2 3 4 5
1. Pažintinės kelionės (ekskursijos) paslauga (1 valanda) 1
1.1. Pažintinės kelionės po Ventos regioninį parką vadovo paslauga
lietuvių kalba*.** 36,00 58,00 (+2 Eur. už kiekvieną papildomą asmenį)
užsienio kalba*,** 29,00 40,00 (+3 Eur. už kiekvieną papildomą asmenį)
1.2. Nuotolinės ekskursijos (elektroninio prisijungimo būdu) paslauga
lietuvių kalba 2,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus
užsienio kalba 3,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus
2. Žygio pėsčiomis, dviračiai, valtimis, kitomis plaukiojimo priemonėmis organizavimas ir /ar pravedimas1
2.1. Su žygio vadovu (direkcijos speialistu) ir su direkcijos inventoriumi (1 valanda) 3,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus
2.2. Tik su žygio vadovu (direkcijos specialistu) (1 valanda) 1,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus
2.3. Vandens turizmo organizavimas (1 diena) 10,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus
3. Lankytojų centro, muziejų ar kitų ekspozicijų bei objektų lankymas
3.1. Savarankiškai *,** 1,00 -
3.2. Su direkcijos specialistu (1 valanda) *,** 15,00 30,00 (+ 2 Eur. už kiekvieną papildomą asmenį)
4. Teminių mokomųjų programų organizavimas, pravedimas (1 valanda)
4.1. Išvažiuojamosios edukacinės programos organizavimas grupei (iki 50 km atstumu nuo Direkcijos) 60,00 90,00
4.2. Filmų apie saugomas teritorijas gamtosauginio švietimo temomis rodymas ** 2,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus
5. Suvenyrų su saugomos teritorijos, ekspozicijos, muziejaus, kito objekto simbolika platinimas Direkcijoje
 

1 Paslauga teikiama, kai susidaro 10 asmenų grupė. Paslaugą galima teikti ir 1-2 asmenims ar grupei iki 10 asmenų, jei jie sutinka mokėti 10 asmenų grupei taikomą kainą (nurodyta kaina 1 asmeniui padauginta iš 10-ties).

1. Savarankiškas ekspozicijų lankymas vaikams iki 7 metų nemokamas.

2. Paslaugos, pažymėtos *, moksleiviams, studentams, neįgaliesiems, senatvės pensininkams teikiamos su 50 % nuolaida.

3. Paslaugos, pažymėtos **, šeimoms, įsigijusioms savanorišką šeimos metinį saugomos teritorijos lankytojo bilietą, teikiamos su 50 proc. nuolaida.

4. 1 mokytojui ar 1 grupės vadovui, lydinčiam grupę iki 15 asmenų, 2 mokytojams ar 2 grupės vadovams, lydintiems didesnę kaip 15 asmenų grupę, paslaugos teikiamos nemokamai.