Ventos regioninis parkas

Mokamos paslaugos

(Vadovaujantis Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų teikiamų mokamų paslaugų įkainiais)

Vienkartinis lankytojo bilietas (5 dienoms) lankytis viename valstybiniame parke kainuoja 1 eurą
Vieno mėnesio lankytojo bilietas lankytis viename valstybiniame parke kainuoja 5 eurus
Visų (4 nacionalinių ir 28 regioninių) valstybinių parkų vieno mėnesio lankytojo bilietas kainuoja 10 eurų
Metinis visų minėtų valstybinių parkų lankytojo bilietas kainuoja 20 eurų
Vienerių metų visų minėtų valstybinių parkų šeimos lankytojo bilietas kainuoja 25 eurus

Lankytojo bilietai platinami nacionalinių ir regioninių parkų direkcijose, lankytojų centruose, aplinkosauginių, švietėjiškų renginių vietose, poilsiavietėse, stovyklavietėse, prie pažintinių takų, trasų ir kitur.
Taip pat lankytojo bilietą galima įsigyti internetu „Tiketa" bilietų platinimo sistemoje bei „Perlo“ terminaluose. Įsigijant bilietus „Perlo" terminaluose, taikomas papildomas 0,25 EUR aptarnavimo mokestis, o „Tiketa" tinkle  - papildomas 0,20 EUR aptarnavimo mokestis.

PATVIRTINTA
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2022 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. V-99
27 priedas

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas 1 asmeniui Eur. Grupei (3- 15 asmenų) Grupei (16-25 asmenims)
1 2 3 4 5
I. Pažintinės kelionės (ekskursijos) paslauga (1 valanda) 1
1.1. Pažintinės kelionės po Ventos regioninį parką vadovo paslauga
lietuvių kalba*.** 36,00 58,00 (+2 Eur. už kiekvieną papildomą asmenį)
užsienio kalba*,** 29,00 40,00 (+3 Eur. už kiekvieną papildomą asmenį)
1.2. Nuotolinės ekskursijos (elektroninio prisijungimo būdu) paslauga
lietuvių kalba 2,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus
užsienio kalba 3,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus
II. Žygio pėsčiomis, dviračiai, valtimis, kitomis plaukiojimo priemonėmis organizavimas ir /ar pravedimas1
2.1. Su žygio vadovu (direkcijos speialistu) ir su direkcijos inventoriumi (1 valanda) 3,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus
2.2. Tik su žygio vadovu (direkcijos specialistu) (1 valanda) 1,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus
2.3. Vandens turizmo organizavimas (1 diena) 10,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus
3. Lankytojų centro, muziejų ar kitų ekspozicijų bei objektų lankymas *,**
3.1. Savarankiškai 1,00 -
3.2. Su direkcijos specialistu (1 valanda) 15,00 30,00 (+ 2 Eur. už kiekvieną papildomą asmenį)
4. Teminių mokomųjų programų organizavimas, pravedimas (1 valanda)
4.1. Išvažiuojamosios edukacinės programos organizavimas grupei (iki 50 km atstumu nuo Direkcijos) *,** 60,00 90,00
4.2. Filmų apie saugomas teritorijas gamtosauginio švietimo temomis rodymas ** 2,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

5. Kitos paslaugos

Suvenyrų su saugomos teritorijos,
ekspozicijos, muziejaus, kito objekto
simbolika platinimas
antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos
Informacinių, pažintinių leidinių ir / ar
knygų platinimas
antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos
Pažintinių, mokomųjų takų schemų /
žemėlapių platinimas / atsisiuntimas
antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos
 

- savarankiškas ekspozicijų lankytojų centruose lankymas vaikams iki 7 metų ir
neįgaliesiems yra nemokamas;
- paslaugos, prieduose pažymėtos*, moksleiviams, studentams, neįgaliesiems, senatvės
pensininkams teikiamos su 50 procentų nuolaida, išskyrus rezervatus;
- paslaugos, prieduose pažymėtos**, šeimoms, įsigijusioms savanorišką šeimos metinį
saugomos teritorijos lankytojo bilietą, teikiamos su 50 procentų nuolaida, išskyrus rezervatus;
- paslaugos, prieduose pažymėtos ***, vaikams iki 7 metų teikiamos nemokamai;
- vienam mokytojui ar grupės vadovui, lydinčiam grupę iki 15 asmenų, dviem
mokytojams ar grupės vadovams, lydintiems didesnę kaip 15 asmenų grupę, paslaugos teikiamos
nemokamai;
- palaikant bendruomenių tradicijas ir viešąjį interesą, masinių nekomercinių renginių
(tradicinių miestų ar miestelių švenčių ir pan.) metu ekspozicijų lankytojų centruose lankymas yra
nemokamas;