Ventos regioninis parkas

Administracinės paslaugos

Ventos regioninio parko direkcijos specialistai teikia šias administracines paslaugas

Administracinės paslaugos pavadinimas

Aprašymai, formos

Paslaugos teikimo schema

1. Asmenų skundų, pranešimų, prašymų nagrinėjimas

Aprašymas Schema

2. Derinimas dėl nepratekančio dirbtinio vandens telkinio įrengimo vietos saugomoje teritorijoje

Aprašymas

Schema

3. Pažymų apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal priemonės „ Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos sritį „ Parama Natura 2000 miškuose“ išdavimas

Aprašymas

Schema

4. Pažymų apie leidimą miškui įveisti „ Natura 2000“ teritorijoje išdavimas

Aprašymas

Schema

5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio įsteigtoms ar potencialioms „ Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvadų rengimas ir teikimas

Aprašymas

Schema

6. Žemės sklypų kadastrinių matavimų planų derinimas

Aprašymas

Schema

7. Specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų išdavimas

Aprašymas

Schema