Ventos regioninis parkas

Renginiai
 

2013.06.03
Konferencija Juozo Dalinkevičiaus gimimo 120-osioms metinėms

Ventos regioninio parko direkcija kartu su Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus universitetu, Lietuvos geologų sąjunga, Lietuvos geologijos tarnyba, Lietuvos geologijos įmonių asociacija, Valstybinio mokslo instituto gamtos tyrimų centru, Akmenės rajono savivaldybe ir Akmenės krašto muziejumi dalyvauja, rengiant nusipelniusio Lietuvos geologo, akademiko Juozo Dalinkevičiaus gimimo 120-osioms metinėms skirtą konferenciją, kuri vyks birželio 12 d. Naujojoje Akmenėje. Konferencijos pradžia – 14 val. Naujosios Akmenės kultūros rūmuose.

Juozas Dalinkevičius – nusipelnęs Lietuvai ir ypač Akmenės kraštui geologas. Jis tyrinėjo kambro, ordoviko ir silūro uolienų paplitimą Lietuvoje, pateikė pirmą Lietuvos kvartero stratigrafinę schemą. 1947 m. parašė darbą apie mineralinių resursų reikšmę pramonės plėtotei, analizavo mineralinių žaliavų pasiskirstymą geologiniame pjūvyje, jų slūgsojimo sąlygas, tektoniką, atsargas, panaudojimą. 1926 m. J. Dalinkevičius sudarė Lietuvos geologinį žemėlapį. Akademikas J. Dalinkevičius tyrinėjo Lietuvos ir gretimų kraštų devono stratigrafiją. Išanalizavo Lietuvos permo atodangų ir gręžinių pjūvius, apibūdino faunos liekanas, sudarė Baltijos sineklizės permo uolienų paplitimo žemėlapį. Šeštame dešimtmetyje nagrinėjo Lietuvos ir viso Pietų Pabaltijo reljefą, geologinę sandarą, tektoninę ir paleogeografinę raidą. Daug pastangų skyrė Lietuvos geologijos muziejaus kūrimui. Būtent jo geologinių tyrimų dėka prasidėjo cemento pramonės vystymas Naujojoje Akmenėje.

Juozo Dalinkevičiaus vardu pavadinta premija, teikiama įvertinant Lietuvos geologų darbus.


Atgal