Ventos regioninis parkas

Renginiai
Rugpjūčio 3 d. kviečiame į pėsčiųjų žygį VENTOS KARO TAKAS.
Maršrutas: Papilė – Jurakalnis – Augustaičiai – Rudikiai – Biliūniškės – Papilė
Atstumas: 25 km (8 km pakelėm, likęs maršrutas – pavenčiais, laukais ir miškais)
Žygio pradžia – 10 val., Papilės centrinėje aikštėje (šalia Daukanto paminklo). Žygio pabaiga – ten pat.
Žygio metu aplankysime – S. Daukanto muziejų, Penkiolikakamienę liepą, Jurakalnį, Papilės I-ąjį piliakalnį, Augustaičių vandens malūną, Papartynės vandens malūną ir juros periodo atodangą, 1863 m. sukilimo Biliūniškių mūšio vietą.
Registracija į žygį privaloma. Registracija tel. 8-620-80473 arba el. paštu – Andrius.almanis@ventosparkas.lt
Žygio dalyviai privalo turėti atšvaitus.
Žygio dalyviams jaunesniems nei 16 metų – žygyje galima dalyvauti tik su lydinčiu suaugusiuoju.
Žygio maršrutas pažymėtas specialiais ženklais.
Dalyvio pareigos ir atsakomybė:
Dalyvis žygio metu pats atsako už savo sveikatą ir asmeninius daiktus. Už asmenis, kurie yra jaunesni nei 16 metų, atsako juos lydintys suaugusieji.
Privalo laikytis bendrosios etikos normų, nepažeisti žmogaus teisių ir laisvių, būti drausmingais, tausoti gamtą ir aplinką, laikytis kelių eismo taisyklių reikalavimų.
Privalo informuoti organizatorius apie pasitraukimą iš žygio.
Žygio startinis mokestis – 3 eurai (sumokėti žygio dieną galutinės registracijos metu).
Bus galima įsigyti medalį „Ventos karo takas“ (20 eurų). Įsigijusiems medalį – žygis nemokamas. Registracijos metu nurodykite, kad norite įsigyti.

2013.06.03
Konferencija Juozo Dalinkevičiaus gimimo 120-osioms metinėms

Ventos regioninio parko direkcija kartu su Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus universitetu, Lietuvos geologų sąjunga, Lietuvos geologijos tarnyba, Lietuvos geologijos įmonių asociacija, Valstybinio mokslo instituto gamtos tyrimų centru, Akmenės rajono savivaldybe ir Akmenės krašto muziejumi dalyvauja, rengiant nusipelniusio Lietuvos geologo, akademiko Juozo Dalinkevičiaus gimimo 120-osioms metinėms skirtą konferenciją, kuri vyks birželio 12 d. Naujojoje Akmenėje. Konferencijos pradžia – 14 val. Naujosios Akmenės kultūros rūmuose.

Juozas Dalinkevičius – nusipelnęs Lietuvai ir ypač Akmenės kraštui geologas. Jis tyrinėjo kambro, ordoviko ir silūro uolienų paplitimą Lietuvoje, pateikė pirmą Lietuvos kvartero stratigrafinę schemą. 1947 m. parašė darbą apie mineralinių resursų reikšmę pramonės plėtotei, analizavo mineralinių žaliavų pasiskirstymą geologiniame pjūvyje, jų slūgsojimo sąlygas, tektoniką, atsargas, panaudojimą. 1926 m. J. Dalinkevičius sudarė Lietuvos geologinį žemėlapį. Akademikas J. Dalinkevičius tyrinėjo Lietuvos ir gretimų kraštų devono stratigrafiją. Išanalizavo Lietuvos permo atodangų ir gręžinių pjūvius, apibūdino faunos liekanas, sudarė Baltijos sineklizės permo uolienų paplitimo žemėlapį. Šeštame dešimtmetyje nagrinėjo Lietuvos ir viso Pietų Pabaltijo reljefą, geologinę sandarą, tektoninę ir paleogeografinę raidą. Daug pastangų skyrė Lietuvos geologijos muziejaus kūrimui. Būtent jo geologinių tyrimų dėka prasidėjo cemento pramonės vystymas Naujojoje Akmenėje.

Juozo Dalinkevičiaus vardu pavadinta premija, teikiama įvertinant Lietuvos geologų darbus.


Atgal