Ventos regioninis parkas

Direktorius

Ventos regioninio parko direktorius

Andrius Almanis

Gyvenimo aprašymas

Gimė 1965 m. gegužės 27 d. Altajaus krašte, Rusijos federacijoje

1983 m. baigė Nemenčinės vid. mokyklą (Vilniaus raj.)

1988 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškų ūkio fakultetą ir įgijo miškų ūkio inžinieriaus specialybę

Darbinė veikla

Nuo 2011 m. kovo 15 d.  Ventos regioninio parko direktorius

Ankstesnė patirtis

1988-1989 - Papilės girininkija, girininko pavaduotojas

1989-1990 - Kamanų valstybinis rezervatas, jaunesnysis mokslinis bendradarbis

1990-1991 - Krašto apsaugos departamento Akmenės rajono krašto apsaugos instruktorius

1991-1993 - Krašto apsaugos departamento Akmenės rajono komendanto pavaduotojas

1993-2000 - Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos Akmenės rajono kuopos vadas

2000-2003 - Krašto apsaugos savanorių pajėgų Akmenės rajono teritorinės gynybos bataliono vadas

2003-2004 - Krašto apsaugos savanorių pajėgų Petro Bartkaus mokymo centro dėstytojas

2004 - Lietuvos kariuomenės vyr. nacionalinis atstovas taikos palaikymo misijoje Kosove

2004-2005 - Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės štabo personalo skyriaus viršininkas

2005 – 2007 - Krašto apsaugos savanorių pajėgų štabo ryšių su visuomene karininkas

2007 – 2011- Ventos regioninio parko vyr. specialistas informacijai

Apdovanojimai

Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu, Sausio 13-osios atminimo medaliu (1992-01-09, Nr. I-2193);

Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu, Kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (1995 m. lapkričio 21 d. Nr. 778)

Narystė politinėse ir visuomeninėse organizacijose:

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio narys

Lietuvos šaulių sąjungos narys

Akmenės rajono savivaldybės tarybos narys (nuo 2011 m.)

Užsienio kalbos:

Anglų, rusų, lenkų

Šeima:

Žmona Rima, sūnus Martynas, duktė Kotryna-Gabrielė

Pomėgiai:

Literatūra, muzika, teatras, istorija