Ventos regioninis parkas

Specialios žemės ir miško naudojimo sąlygos