Ventos regioninis parkas

Simono Daukanto memorialinis muziejus

Papilė garsi ir tuo, kad čia paskutinius trejetą gyvenimo metų praleido ir amžinojo poilsio atgulė žymus XIX a. Lietuvos istorikas, rašytojas, lietuvių tautinės savigarbos žadintojas Simonas Daukantas. Gimęs 1793 m. Kalviuose, netoli Lenkimų, vakarų Žemaitijoje, jis mokėsi Kretingoje, Žemaičių Kalvarijoje ir Vilniaus gimnazijoje, 1822 m. baigė Vilniaus universitetą ir pasiryžo savo gyvenimą paskirti lietuvių tautos istorijos tyrimams. Nuo 1826 m. jis tarnavo Rygos generalgubernatoriaus raštinėje, o 1835 – 1850 m. dirbo Rusijos senate, Peterburge, kur galėjo prieiti prie Lietuvos Metrikos.

Ankstyvos senatvės ir negalių prislėgtas S. Daukantas nuo 1861 m. gyveno Papilėje, globojamas kunigo I. Vaišvilos, čia 1864 m. gruodžio 6 d. mirė ir buvo palaidotas Papilės I piliakalnio kapinėse. I. Vaišvila 1894 m. savo lėšomis užsakė Rygoje antkapį S. Daukantui. 1926 m. ant S. Daukanto kapo atidengtas tautodailininko, buvusio knygnešio A. Raudonio sukurtas paminklas. S. Daukantas buvo pirmas istorikas, apie Lietuvos ir lietuvių tautos praeitį rašęs lietuvių kalba. Svarbiausiuose savo raštuose „Darbai senųjų lietuvių ir žemaičių“, „Istorija žemaitiška“, „Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“ S. Daukantas aukštino gimtojo krašto praeitį, kultūrą, papročius, tradicijas, stengėsi atverti lietuvių kalbos turtus.

1986 m. žemaitiškoje troboje, buvusioje altarijoje, netoli Papilės miestelio bažnyčios, kurioje paskutinius savo gyvenimo metus praleido S. Daukantas, atidarytas jo atminimo muziejus, kurio steigėjas – Akmenės rajono savivaldybės administracija. Čia eksponuojami S. Daukanto raštų leidimai ir dokumentų faksimilės, dailininkų A. Každailio, A. Surgailienės, R. Šakalio, papilėniškio A. Švažo ir kitų ofortai bei raižiniai, muziejui savo dramos „Daukantas“ rankraštį yra padovanojęs poetas Justinas Marcinkevičius. Muziejus yra tapęs kamerinių renginių, poezijos, įdomių susitikimų vieta. Neseniai atrastas senas akmenimis grįstas takas, vedantis prie Ventos, pasiūlė mintį įkurti Lakštingalų slėnį, kuriame kasmet gegužę rengiami jaukūs poezijos vakarai. Prie muziejaus įrengta šio krašto buities reikmenų ekspozicija.

Kontaktai:

Adresas: Basanavičiaus g. 6, LT-85243, Papilė, Akmenės rajonas.

El. p. sdmuziejus@gmail.com

Vadovė Ernesta Burkė

Darbo laikas:

antradieniais - penktadieniais 9 - 18 val.
šeštadieniais 9 - 17 val.

Dėl ekspozicijos lankymo kitu laiku iš anksto tartis telefonu.

 

Simono Daukanto memorialinis muziejus: