Ventos regioninis parkas

Lankytinos vietos Papilėje ir jos apylinkėse

Pašalpos kapinaitės

Papilės miestelio pietvakarių pakraštyje, šalia Papilės II piliakalnio yra senosios Pašalpos kapinės. Jų pavadinimas kilęs nuo antrojo Papilės II piliakalnio, vadinamo Pašalpos kalnu, vardo. XX a. 3-4 dešimtmečių archyviniuose dokumentuose jos vadinamos taip pat; nurodoma, kad kapinės aptvertos spygliuota viela, turi užrakinamus vartus, prižiūrimos, čia yra vieta laidoti nekrikštams bei negavusiems vietos šventoje (kapinių) žemėje.

Kapinės yra išlikusių XIX a. pabaigos medinių, lietinių, kaltinių kryžių. Jų nesunaikino laikas ir žmonės, nors toks pavojus buvo iškilęs (yra daug nuverstų nuo pamatų kryžių).

Šiose kapinėse palaidotas žymus tarpukario Lietuvos papilėniškis, laikrodininkas Apolinaras Sinkevičius ir Klaišių dvaro architektas A. Norkus.

 

Pašalpos kapinaitės: