Ventos regioninis parkas

Lankytinos vietos Ventos apylinkėse

Paminklai Lietuvos partizanams Užpelkiuose

1949 m. rugsėjo 3 dieną Užpelkiuose, bendražygio Jono Šiurkaus tėvonijoje, žuvo paskutinysis Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės „Vyčio“ būrio partizanas Jonas Šiušė ir jo ryšininkė Bronė Deniušienė. Siekiant įamžinti partizano ir jo ryšininkės žūtį pastatytas paminklinis akmuo (Atidengtas 2006 m. gegužės 20 d.). Netoliese pastatyta medinė skulptūra – paminklas, šioje sodyboje gyvenusių Onos ir Antano Šiurkų, ištremtų 1948 m. ir jų sūnų, Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės Vyčio būrio partizanų Antano, žuvusio 1945 m. birželio 17 d., Prano-Labučio, žuvusio 1949 m. birželio 6 d., atminimui (atidengtas 2007 m. gegužės 20 d.).

 

Paminklai Lietuvos partizanams Užpelkiuose: