Ventos regioninis parkas

Lankytinos vietos Viekšniuose ir jų apylinkėse

Gyvolių piliakalnis

Piliakalnis yra Gyvolių kaime, Virvytės dešiniojo kranto kyšulyje, suformuotame santakos su bevardžiu upeliu. Piliakalnio aikštelė 40x30 m dydžio, ovali, pailga pietų-šiaurės kryptimi, perimetras 100-200 m. Aikštelės pietiniame ir rytiniame kraštuose išlikęs supiltas pylimas, kuris yra apie 60 m ilgio, 2 m aukščio ir 8 - 13 m pločio. Pylimo išorinis 4 m aukščio šlaitas leidžiasi į 50 m ilgio, 17 m pločio bei 1,5 m gylio griovį. Piliakalnio šlaitai statūs, 11 m aukščio. Buvo apaugęs lapuočiais medžiais, tačiau medžiai beveik visi iškirsti. 

Piliakalnis datuojamas I tūkst. – XIII a. Manoma, kad iki XIII a. ant piliakalnio stovėjo nedidelė gynybinė pilis arba bent jau gynybiniai įtvirtinimai, tikriausiai sunaikinti 1201 metais baltų genties žemėse įsikūrus kryžiuočių ir kalavijuočių ordinams. 

Archeologinių tyrimų metu buvo nustatyta, kad kultūrinis sluoksnis čia nėra storas, sovietiniais metais sumaitotas bulviarūsių, apkasų, duobių. Tyrimų metu rasti keli XIII-XIV a. keramikos pavyzdžiai - puodo šukės ir mediniai įtvirtinimai.

2012 m. buvo baigtas piliakalnio II tvarkymo etapas, po kurio jis pritaikytas lankymui: t.y. –  įrengtas medinis tiltas per bevardį upelį, apžvalgos aikštelė, laiptai nusileisti nuo piliakalnio prie Virvytės upės, 1 informacinis stendas, nutiesti takai. Taip pat prie piliakalnio įrengta 20 vietų automobilių stovėjimo aikštelė su informacine rodykle, 4 suoliukais, 1 informaciniu stendu ir mediniai laiptai.

Apie Gyvolių piliakalnį išlikę keli padavimai. Viename pasakojama, kad senų senovėje ant piliakalnio degdavo šventoji ugnis, kurią saugodavo ir prižiūrėdavo vaidilutės. Čia buvo šventykla. Kitame teigiama, kad baudžiavos laikais ant piliakalnio buvo baudžiami, mušami žmonės. Dar kitame pasakojama, kad užėję švedai liepė nėščioms moterims prijuostėmis sunešti kalną. Todėl šis piliakalnis dar Švedkalniu vadinamas.

Prie Gyvolių piliakalnio gyveno kokios 5-6 Grybauskų kartos. Pasakojama, kad Juzefa Grybauskienė gimdė dvynukes dukteris. Gimdė sunkiai ir mirė, o dukrelės paliko. Ją palaidojo kapeliuose prie piliakalnio. Ant kapo, pačiame kalnelio viduryje, pastatė labai gražią mūrinę koplytėlę. Vieną kartą jau penkiametės dvynės savo girtuoklio tėvo buvo išvytos iš namų. Nubėgo ant kapelių, prie tos koplytėlės. Kai tik čia atbėgo, iš kažin kur atėjo jauna, graži moteris, apsirengusi balta labai ilga suknele. Moteris apgaubė ta suknele mergaites, kad nesušaltų ir nesulytų. Kai išaušo, nuėmė suknelę ir liepė grįžti pas savo tėvą. Mergaitės nepažino tos moters, bet kai papasakojo, visi suprato, kad tai buvo čia palaidotoji jų motina. Ją palaidojo su balta ilga suknia. Daugiau čia niekas nėra palaidotas. Ir dabar čia stovi koplytėlė prie Juzefos Grybauskienės kapo. Šalia auga sena pušis su medine koplytėle – šis kraštas garsėja „šventomis pušimis“, kuriose keliamos koplytėlės.

 

Gyvolių piliakalnis: