Ventos regioninis parkas

Lankytinos vietos Viekšniuose ir jų apylinkėse

Pavirvytės dvaras

Netoli Svirkančių atodangos, ant dešiniojo Virvytės kranto yra Pavirvytės dvaras. Jo istorija siekia XIX a. pradžią. Iki 1840 m. Pavirvytės dvaras priklausė Ilinčiui. 1840 m. iš jo pirko Juozapas Paulavičius, vėliau sūnus Edvardas Paulavičius. Šis dvarą pardavė Viktorui Nagurskiui, kuris valdė iki Pirmojo pasaulinio karo. 1926 m. dvaras išparceliuotas, žemės išdalintos naujakuriams ir įkurtas Pavirvytės kaimas.

1851 m. lapkričio mėn. 10-31 d.d. Pavirvytyje gyveno Laurynas Ivinskis. Čia jis mokė dvarininko J. Paulavičiaus vaikus ir tvarkė savo rankraščius. Lankydavosi čia ir vėliau. Sūnus Edvardas Paulavičius buvo baigęs Dorpato universitetą ir dirbo Kališo realinėje mokykloje mokytoju, o paskui - direktoriumi. Kai apie 1870 m. rusų vyriausybė ėmė rusinti lenkų mokyklas, tada pasitraukė iš mokyklos, o jos globėjų ir laikytojų gautą puikią lenkišką biblioteką parsigabeno į Pavirvytę ir čia apsigyveno iki mirties (1894 m.). Galima sakyti, kad čia – viešųjų bibliotekų Ventos krašte užuomazgos, nes Paulavičiai keitėsi knygomis su kitų dvarų raštingais savininkais.Apie 1880 m. E.Paulavičius savo dvare įsteigė kilnojamąją lenkišką skaityklą. Skaitykla naudojosi 12 narių - aplinkinių dvarų dvarininkai, Viekšnių inteligentai. Kiekvienas kasmet išrašydavo už 5 rublius lenkiškų knygų ir kas mėnesį jas mainė su kaimynais nustatyta tvarka. Knygininku iš pradžių buvo Antanas Moras, paskui Edvardo Paulavičiaus sūnus Jonas. Dvaro biblioteka domėjosi ir čia lankėsi Povilas Višinskis. Marija Lastauskienė (Lazdynų Pelėda) kurį laiką dirbo kaip keliaujanti siuvėja, yra žinoma, jog darbavosi Pavirvytės dvare, gausioje ir šviesioje Paulavičių šeimoje.

Po  karo  šiame dvare gyveno kelios šeimos.  Dvaro rūsiuose  ar palėpėse 1947–1948 metų žiemą  rado  sau  prieglobstį ir partizanas Adomas Žukauskas.

Energingo  naujojo sodybos šeimininko, Antano Naujojo, pastangų dėka  Pavirvytės dvaras prikeltas naujam gyvenimui.   Jame vyksta įvairūs  visuomeniniai  renginiai.

 

 

Pavirvytės dvaras: