Ventos regioninis parkas

Lankytinos vietos Viekšniuose ir jų apylinkėse

Svirkančių atodanga

Svirkančių atodanga yra kairiajame Virvytės krante, Svirkančių rekreacinėje zonoje, Svirkančių kaime, Viekšnių seniūnijoje. Jos aukštis yra apie 14,5 m, o ilgis apie 50 m.

Nuo aukšto atodangos šlaito atsiveria Virvytės slėnio vaizdai, būdingi slėnio elementai – upės kilpa, salpinė ir pirmoji terasos, sala Virvytės vagoje. Be to, Svirkančių atodanga yra labai siauros Virvytės kilpos linkyje, priešais salą upės vagoje. Taigi, jau šios upės slėnio morfologinės ypatybės yra labai įdomios ir jų buvimas vienoje vietovėje, gana retas reiškinys visame Virvytės slėnyje.

Atodangos geologinis pjūvis įtikinamai liudija, kad Viduriniojo Nemuno laikotarpio pabaigoje maždaug prieš trisdešimt tūkstančių metų šio regiono dar nebuvo pasiekęs paskutinysis ledynas, čia plytėjo didelis ežeras. Šis ežeras aptiktas ir jo kontūrai nustatyti apylinkių geologinio kartografavimo metu. Viduriniojo Nemuno paleoežeras buvo didelis, apie 77 kv.km. Ventos paleoežero buvimo faktas yra svarbus viso Šiaurės ir Baltijos regiono klimatostratigrafinių įvykių atkūrimui, nes iki šiol Viduriniojo Nemuno laikotarpio paleogeografiją mokslininkai aiškina labai įvairiai ir skirtingai. Teigiama, pavyzdžiui, kad šiuo laikotarpiu kontinentinis ledynas dengė dalį Lenkijos ir Danijos, jo liežuviai siekė Vakarų Lietuvą bei Latviją. Tuo tarpu Svirkančių bei Purvių atodangų tyrimų duomenys rodo, kad Ventos apylinkėse bei gretimuose kraštuose plytėjo ežeringa miškatundrė, kuri negalėjusi būti betarpiškoje ledyno gretimybėje. 

Svirkančių atodanga: