Ventos regioninis parkas

Lankytinos vietos Viekšniuose ir jų apylinkėse

Paminklas Biržiškų šeimai

Pagarbą Biržiškų šeimai kraštiečiai išreiškė 1995 m. rugpjūčio 25 d. Viekšnių centre jiems atidengdami paminklą. Tai vienas pirmųjų Lietuvoje paminklų ne atskiram asmeniui, o visai šeimai, kuri savo darbą, talentus paskyrė Lietuvai. Paminklo skulptorius Česlovas Pečiukas,  architektas Reginaldas Palukaitis

Paminklą atidengė į iškilmes atvykęs Lietuvos Respublikos Prezidentas Algirdas Brazauskas. Paminklą pašventino Telšių vyskupas A. Vaičius. Prezidentas A. Brazauskas kalbėdamas pabrėžė, kad šio paminklo atidengimas — tai šventė visai Lietuvai, taip pagerbiame didžius Biržiškų giminės vyrus. Visi jie gyveno ir dirbo savo tautos labui, Biržiškų namuose visada degė skaisti tautinio sąmoningumo liepsna. Prezidentas padėkojo viekšniškiams, kad jie gražiai įamžino savo garbiųjų tėviškėnų atminimą. Susimąstykime, sakė Prezidentas, prie šio paminklo — čia didieji Biržiškos, amžiams stovį, kad primintų mums, kaip svarbu stoti į darbą už Lietuvą.

Iškilmėse kalbėjo Telšių vyskupas A. Vaičius, Biržiškų atminimo įamžinimo komisijos pirmininkas, Vilniaus universiteto rektorius R. Pavilionis, Vytauto Didžiojo universiteto rektorius B. Vaškelis, Seimo Pirmininko pavaduotojas A. Sakalas, Seimo narys V. Landsbergis, Biržiškų giminės vardu žodį tarė susisiekimo ministras J. Biržiškis, kalbėjo rajono meras K. Inta, paminklo autorius Č. Pečiukas, kiti.

Ant šešių paminklo šoninių plokščių — brolių profesorių ir jų tėvų bareljefai ir užrašai, trumpai nusakantys jų nuopelnus gimtajam kraštui.

 

Paminklas Biržiškų šeimai: