Ventos regioninis parkas

Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST)

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos Ventos regioninio parko grupei paskirta 1 Paukščių apsaugai svarbi teritorija (PAST).

Natura 2000 Paukščių apsaugai svarbi teritorija (PAST) „Ventos upės slėnis“, kodas – LTAKMB002.

Teritorijos centrinio taško koordinatės yra: X – 409457, Y – 6234220 (LKS-94). Teritorija yra Telšių apskrities Mažeikių rajono ir Šiaulių apskrities Akmenės ir Šiaulių rajonų savivaldybių teritorijose. Plotas – 3355,73 ha. Ventos upės slėnio paukščių apsaugai svarbi teritorija yra šiaurės vakarų Lietuvoje. Teritorija prasideda Šiaulių r. sav., Kuršėnų kaimiškojoje seniūnijoje ir vingiuodama driekiasi 71 kilometrą šiaurės vakarų kryptimi iki Lietuvos – Latvijos respublikų valstybinės sienos, pasibaigdama ties kairiojo Ventos upės intako Varduvos žiotimis. Teritorijos plotis statmenai išilginei šiaurė vakarų krypčiai svyruoja nuo 26 metrų ties Grieže (šiauriniame teritorijos gale) ir ties Jautakiais (šalia Mažeikių miesto šiaurės vakarinės dalies) iki 2100 metrų ties Daubarių kaimu šalia pietvakarinės Mažeikių miesto dalies. Į teritoriją patenka Ventos upės kairiųjų intakų: Žižmos – 600 m, Pelkupio – 450 m, Avižlio – 1400 m, Uogio – 1250 m, Virvyčios – 2800 m, Višetės – 1700 m, Šerkšnės – 850 m ir dešiniųjų intakų: Viekvedžio – 700 m, Suldupio – 650 m, Gemės – 200 m, Dabikinės – 600 m, Kutuvio – 900 m, Vaidmino – 400 m, Dubupio – 300 m, Kūlupio – 700 m, Vadaksties – 800 m bei keleto bevardžių upelių žemupių slėnių įvairaus pločio atkarpos. PAST plotas Mažeikių r. sav. – 2173,67 ha, Akmenės r. sav. – 1091,89 ha, Šiaulių r. sav. – 89,93 ha.

Teritorijos centrinio taško koordinatės yra: X – 409457, Y – 6234220 (LKS-94).

Natura 2000 paukščių apsaugai svarbios teritorijos statusas „Ventos upės slėniui“ buvo suteiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. 399 (Žin., 2005, Nr. 52-1742). Ventos upės slėnis yra skirta griežlės (Crex crex) ir tulžio (Alcedo atthis) apsaugai. Griežlė ir tulžys yra įrašyti į Paukščių direktyvos I priedą.

Dalis teritorijos – 1533,32 ha yra Ventos regioniniame parke. Konservacinėje parko zonoje yra teritorijos dalys nuo Rekčių k., Šiaulių r. sav. iki Ventos miesto (Ventos kraštovaizdžio draustinyje), Avižlio upelio žemupio atkarpa (Avižlio hidrografinis draustinis), Vantos upės slėnio atkarpa nuo Purvių k. Akmenės r. sav. iki Uogiškių k. Mažeikių r. sav. (Purvėnų geomorfologinis draustinis), Uogio upelio žemupio atkarpa (Uogio kraštovaizdžio draustinis), Dabikinės upės žemupio atkarpa (Dabikinės hidrografinis draustinis), Virvytės upės žemupio atkarpa (Virvytės kraštovaizdžio draustinis).