Ventos regioninis parkas

Santeklių pušis

Valstybės saugomas botaninis gamtos paveldo objektas Santeklių pušis

Vieta: Telšių apskritis, Mažeikių rajono savivaldybė, Viekšnių seniūnija, Gyvolių kaimas; V Į Mažeikių miškų urėdija, Kapėnų girininkija, Kv. Nr. 45, skl. Nr. 11, Santeklių miškas

Koordinatės: X 411535; Y 6233538 (LKS).

Pagrindiniai parametrai:

    1. Tiksli rūšis: Paprastoji pušis (Pinus sylvestris L.)

    2. Kamieno apimtis 1.3 m aukštyje: 2,81 m

    3. Aukštis: 26 m

    4. Lajos aukštis: 12 m, plotis: 9 m, forma: vertikaliai ovali, netaisyklinga, projekcijos plotas: 100 m2

    5. Kiti ypatumai: Santeklių pušis – įspūdingas, gamtinę brandą pasiekęs medis

Kultūrinės detalės: Pakabintų koplytėlių liekanos.

Amžius: ~ 200 metų, nustatyta apžiūrėjus vizualiai, pagal išorinius medžio požymius.

Tautosakinės, kraštotyrinės, istorinės žinios: Mitologinis medis. Viena iš Viekšnių krašte žmonių vadinamų „Šventųjų pušų“. Šalia medžio ir pačiame medyje (vietinių gyventojų teigimu – nuo neatmenamų laikų) kabinami įvairūs sakraliniai atributai (kryžiai, kryžiukai, rožančiai, koplytėlės), dedamos gėlės.

Vietovė: Mezo reljefas, lygus, mažai išreikštas. Objektas yra 12 metrų į kairę einant miško keliuku nuo rajoninio kelio Nr. 1008 Palnosai – Gyvoliai – Gudai, šiauriniu Santeklių miško pakraščiu, netoli šiuo metu baigiančio sunykti Santeklių kaimo ir buvusios Santeklių dvarvietės. Medis yra betarpiška Santeklių miško dalis.