Ventos regioninis parkas

Purvių atodanga

Valstybės saugomas geologinis gamtos paveldo objektas Purvių atodanga.

Išsaugojimo tikslas: Išsaugoti Viduriniojo Nemuno glacigeninių nuogulų pjūvį, liudijantį Purvių atodangos sandarą, ledynmečio prieledyninių nuogulų susidarymą ir klimato kaitos paleogeografiją šiame regione.

Atodangos aukštis: 3,6 m

Atodangos ilgis: 20 m

Plotas: 0,10 ha

Atodangos sudėtis: Kvartero sistemos viduriniojo Nemuno nuogulos.

Purvių atodanga yra dešiniajame Ventos upės krante. Pavasarį atodanga dažnai - veikiama upinių procesų, šoninės erozijos. Atodangoje atsidengia Kvartero sistemos, Viduriniojo Nemuno nuogulos. Vyrauja molio, dumblo, smulkaus ir smulkučio smėlio nuogulos, kurios yra rudos, geltonai-pilkos ir žalsvai juodos spalvos. Dumble dažnai aptinkami organinės medžiagos mikro-sluoksniai. Retkarčiais nuosėdinėje medžiagoje aptinkamas ir žvirgždas 1-2 cm skersmens.

Atodanga aprašyta pagal iškastas dvi perkasas, nuo apačios į viršų, nuo Ventos vandens lygio. Pirmame ir antrame pjūvyje buvo paimti sporų ir žiedadulkių, radiokarboninio ir moliuskų mėginiai, kuriais remiantys buvo nustatytas Purvių atodangos amžius. Mokslininkai teigia, kad minėtos nuosėdos susiklostė kai vyravo vidutinės ir arktinės klimatinės sąlygos.

Rastų moliuskų kiautų radiokarboninio datavimo analizė atlikta Geologijos ir geografijos instituto laboratorijoje parodė, kad tiriamoje atodangoje aptikti moliuskų kiautai yra 34690 ± 650 amžiaus. Šios datos koreliuojasi su Viduriniojo Nemuno ledynmečiu.

Amžius: Kvartero periodas, Vidurinysis Nemunas. 34 tūkstančių metų.

Unikalumas: Labai reta atvira Viduriniojo Nemuno periodo atodanga.

Vieta: Akmenės r. sav. Viekšnių sen., Mažeikių miškų urėdijos Ventos g-jos (502 kv., 40, 43, 45 skl.) teritorija, Viliošių k., Ventos regioninis parkas, Purvėnų geomorfologinis draustinis, dešinysis Ventos upės krantas. Koordinatės: X 415558; Y 6230890 (LKS).